ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-07-17 Edukacja zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin X/70/19 Obowiązujący
12 2019-07-17 Edukacja w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku X/69/19 Obowiązujący
13 2019-07-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników X/68/19 Obowiązujący
14 2019-07-17 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych X/67/19 Obowiązujący
15 2019-07-17 Budżet w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2019 Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 roku X/66/19 Obowiązujący
16 2019-07-17 Budżet w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030 X/65/19 Obowiązujący
17 2019-07-17 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec X/64/19 Obowiązujący
18 2019-07-17 Wybory w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Szydłowiec X/63/19 Obowiązujący
19 2019-07-19 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Szydłowcu 111/19 Obowiązujący
20 2019-07-17 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej 110/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec