ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-04-18 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej 68/19 Obowiązujący
12 2019-04-12 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Przetargowej 67/19 Obowiązujący
13 2019-04-11 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 66/19 Obowiązujący
14 2019-04-10 Zarządzenia Burmistrza w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Szydłowiec 65/19 Obowiązujący
15 2019-04-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Przetargowej 64/19 Obowiązujący
16 2019-04-09 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowiec 63/19 Obowiązujący
17 2019-04-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia schematu ogólnego procedury kontroli podatkowych przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych 62/19 Obowiązujący
18 2019-04-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 703 61/19 Obowiązujący
19 2019-04-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec oraz Zespołu Odwoławczego Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec 60/19 Obowiązujący
20 2019-04-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu oraz określenia kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2020 r. 59/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec