ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXX/217/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodu
Nr aktu prawnego
XXX/216/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXX/215/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Wysocko oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Wysocko
Nr aktu prawnego
XXX/214/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXX/213/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XXX/212/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXX/211/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXX/210/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Szydłowcu do Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień
Nr aktu prawnego
XXIX/209/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXIX/208/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji