ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
XLI/302/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLI/301/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLI/300/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XL/295/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Szydłowca do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szydłowiec w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLI/299/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XLI/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 roku
Nr aktu prawnego
XLI/297/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 7
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLI/296/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 8
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Burmistrza Szydłowca do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szydłowiec w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XL/295/22
Status
Uchylony
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XL/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
XXXIX/293/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji