ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Szydłowcu nr XXVIII/199/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/221/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 62
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec wraz z przeprowadzeniem postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi zgodnie z ustawą z dnia 21 października 2016 r., o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie administrowania Kinem Górnik zmodernizowanym w wyniku realizacji projektu pt. „ Rozwój Aktywności Społeczno Gospodarczej Obszarów Rewitalizowany ch poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”
Nr aktu prawnego
XXXI/220/21
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/219/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 64
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXI/218/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 65
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
104/21
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
103/21
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu i powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
102/21
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
101/21
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
100/21
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
99/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji