ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/235/21
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/234/21
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXII/233/21
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXII/232/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 65
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXXII/231/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 66
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2021 rok oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 22 515,54 zł.
Nr aktu prawnego
XXXII/230/21
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 rok oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 18 944,95 zł.
Nr aktu prawnego
XXXII/229/21
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci rozłożenia na raty należności z tytułu administrowania pomieszczeniami Gminy Szydłowiec wynikających z not obciążeniowych oraz umorzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 38 100,88 zł.
Nr aktu prawnego
XXXII/228/21
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXII/227/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 70
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXII/226/21
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji