ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1740
Mapa 45292
Statut 27632
Strategia rozwoju 13687
Gminny Program Rewitalizacji 16861
Sołectwa 70198
Regulamin utrzymania czystości i porządku 16901
Program Wspierania Rodziny 9638
Program Poprawy Bezpieczeństwa 6152
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 4183
Program Ochrony Środowiska 4479
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 46230
Skład Rady Miejskiej 25278
Biuro Rady Miejskiej 16040
Dyżury radnych 66719
Sesje Rady Miejskiej 443163
Transmisja obrad 14269
Nagrania obrad 39205
Plan pracy Rady Miejskiej 56627
Komisje stałe 306088
Posiedzenia komisji 1546
Sprawozdania 18398
Uchwały 4906504
Imienne wykazy głosowań 35772
Interpelacje i zapytania 24865
Władze Gminy 38043
Burmistrz Szydłowca 30728
Zastępca Burmistrza 23912
Sekretarz Gminy 17158
Skarbnik Gminy 17933
Finanse Gminy 31636
Budżet 72978
Sprawozdania budżetowe 166147
Sprawozadnia finansowe gminy 2884
Sprawozdania finansowe urzędu 2840
Sprawozdania placówek oświatowych 3291
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 4522
Opinie RIO 129771
Protokoły kontroli 23759
Prognoza długu 13326
WPF 15969
Pomoc publiczna 6284
Schemat kontroli podatkowych 2067
Urząd Miejski 70863
Regulamin organizacyjny 32685
Sprawy 156426
Wydział Organizacyjny 19463
Wydział Finansowy 20328
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 20118
Interpretacje indywidualne 5184
Wydział Informacji i Promocji 16622
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 23393
Wydział Spraw Obywatelskich 22939
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 17685
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 14728
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 6895
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 48294
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 6071
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 6313
Stanowisko ds. BHP i p.poż 6131
Audytor wewnętrzny 6292
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2180
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2915
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4682
Gminny Koordynator Sportu 6954
Kontrole i audyty 3509
Komunikaty i ogłoszenia 1686499
Ocena jakości wody 47049
Wybory 145862
Państwowa Komisja Wyborcza 780
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 26999
Wybory Samorządowe 2018 28658
Wybory Parlamentarne 2015 11001
Wybory prezydenckie 2015 29102
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 214
Wybory samorządowe 2014 44677
Zamówienia publiczne 626821
Aktualne 567395
W toku 410484
Archiwalne 506119
Unieważnione 0
Wyniki 516137
Wyniki innych postępowań 369442
Plan zamówień 4489
Do 30 tys. euro 45103
Co i jak załatwić 308745
Wydziały 160327
Sprawy 236262
Wyszukaj 1688
eUrząd 964
Ogłoszenia o pracy 223799
Aktualne 73005
W toku 110876
Wyniki 373497
Unieważnione 24106
Ochrona środowiska 49517
Baza danuch OOŚ 15134
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 12000
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11904
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 13751
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 66835
Opłata produktowa 5809
Badania wody 324
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 8008
Informacje o poziomach recyklingu 8056
Program Ochrony Środowiska 3442
Oświadczenia majątkowe 911363
Akty prawne 4902042
Uchwały Rady Miejskiej 5040996
Zarządzenia Burmistrza 5005589
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 808
Dziennik Ustaw 989
Monitor Polski 840
Prawo UE 201
Jednostki Organizacyjne 39986
MOPS 20806
SCK ZAMEK 16464
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 34220
Szkoły i przedszkola 2025
Miejski Zespół Żłobków 7995
Ciepłownia Miejska 17785
Wodociągi i Kanalizacja 15106
Organizacje Pozarządowe 344622
Rejestry i ewidencje 17057
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8708
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6462
Rejestr informacji o środowisku 5344
Rejestr instytucji kultury 4334
Zgromadzenia publiczne 32081
Informacje o zgomadzeniach 16626
Oświata 48423
Zadania Gminy w zakresie oświaty 35548
Wykaz placówek oświatowych 44263
Dokształcanie młodocianych 12284
Strategia Rozwoju Oświaty 13310
Rekrutacja 60689
Ponowne wykorzystywanie 3024
Ochrona danych osobowych 28395
Petycje 3125
Konsultacje społeczne 67838
Pomoc prawna 5462
Deklaracja dostępności 4322
Koordynator ds. dostępności 785

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2709874
Redakcja biuletynu 9690
Mapa serwisu 8746
Statystyki 9508
Instrukcja 11928
TELEFONY 65045
Kanał RSS 5551
« powrót do poprzedniej strony