ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 2331
Mapa 56200
Statut 37525
Strategia rozwoju 17668
Gminny Program Rewitalizacji 22211
Sołectwa 118092
Regulamin utrzymania czystości i porządku 24975
Program Wspierania Rodziny 14048
Program Poprawy Bezpieczeństwa 8373
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 5385
Program Ochrony Środowiska 6390
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 993
Rada Miejska 57978
Skład Rady Miejskiej 34271
Biuro Rady Miejskiej 20792
Dyżury radnych 174046
Sesje Rady Miejskiej 803476
Transmisja obrad 27755
Nagrania obrad 90993
Plan pracy Rady Miejskiej 156386
Komisje stałe 554553
Posiedzenia komisji 2361
Sprawozdania 28322
Uchwały 7799764
Imienne wykazy głosowań 77803
Interpelacje i zapytania 54556
Kadencja VIII 2018-2024 105
Skład Rady Miejskiej 222
Nagrania obrad 2765
Interpelacje i zapytania 1605
Imienne wykazy głosowań 2230
Komisje stałe 1122
Władze Gminy 46289
Burmistrz Szydłowca 41972
Zastępca Burmistrza 31272
Sekretarz Gminy 21559
Skarbnik Gminy 22612
Finanse Gminy 38735
Budżet 93673
Sprawozdania budżetowe 329801
Sprawozadnia finansowe gminy 7809
Sprawozdania finansowe urzędu 7302
Sprawozdania placówek oświatowych 8557
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 10893
Opinie RIO 292688
Protokoły kontroli 31373
Prognoza długu 18208
WPF 22271
Pomoc publiczna 12511
Schemat kontroli podatkowych 4038
Urząd Miejski 85496
Regulamin organizacyjny 46278
Sprawy 223166
Wydział Organizacyjny 24942
Wydział Finansowy 26488
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 27814
Interpretacje indywidualne 6671
Wydział Informacji i Promocji 22148
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 30829
Wydział Spraw Obywatelskich 29680
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 24317
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 22372
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 9783
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 55665
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 9015
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 9190
Stanowisko ds. BHP i p.poż 8869
Audytor wewnętrzny 9045
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4117
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 5831
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 7691
Gminny Koordynator Sportu 10451
Kontrole i audyty 5581
Komunikaty i ogłoszenia 2675333
Ocena jakości wody 158033
Zakup węgla 7865
Wybory 398459
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 1419
Wybory Samorządowe 2024 7576
Państwowa Komisja Wyborcza 2048
Miejska Komisja Wyborcza 1920
Zamówienia publiczne 934640
Aktualne 843404
W toku 651198
Archiwalne 755982
Unieważnione 0
Wyniki 770023
Wyniki innych postępowań 583920
Plany postępowań 11672
Do 130 tys. zł 115889
Co i jak załatwić 435284
Wydziały 233548
Sprawy 333007
Wyszukaj 2452
Zagospoarowanie przestrzenne 5167
eUrząd 5748
Ochrona środowiska 112929
Baza danuch OOŚ 21903
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 16127
Regulamin utrzymania czystości i porządku 14622
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 18206
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 90133
Opłata produktowa 7684
Badania wody 27244
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 16441
Informacje o poziomach recyklingu 14539
Program Ochrony Środowiska 7974
Oświadczenia majątkowe 1188082
Ogłoszenia o pracy 273643
Aktualne 87995
W toku 130323
Wyniki 468292
Unieważnione 36806
Akty prawne 7457287
Uchwały Rady Miejskiej 8066918
Zarządzenia Burmistrza 8066611
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 841
Dziennik Ustaw 1050
Monitor Polski 869
Prawo UE 1267
Jednostki Organizacyjne 54018
MOPS 25598
SCK ZAMEK 24807
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 44623
Szkoły i przedszkola 2121
Miejski Zespół Żłobków 11420
Ciepłownia Miejska 23441
Wodociągi i Kanalizacja 20736
Organizacje Pozarządowe 604617
Rejestry i ewidencje 21420
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 14028
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 9011
Rejestr informacji o środowisku 7828
Rejestr instytucji kultury 8673
Zgromadzenia publiczne 109587
Informacje o zgomadzeniach 84180
Oświata 117842
ZEiFO 0
Zadania Gminy w zakresie oświaty 47016
Wykaz placówek oświatowych 58976
Dokształcanie młodocianych 15336
Strategia Rozwoju Oświaty 18450
Rekrutacja 169378
Podstawowa kwota dotacji 810
Ponowne wykorzystywanie 5023
Ochrona danych osobowych 60410
Petycje 7944
Konsultacje społeczne 213274
Pomoc prawna 16211
Deklaracja dostępności 14916
Koordynator ds. dostępności 2654

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3963979
Redakcja biuletynu 12213
Mapa serwisu 10826
Statystyki 11984
Instrukcja 15579
TELEFONY 85439
Kanał RSS 7713
« powrót do poprzedniej strony