ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1726
Mapa 42465
Statut 24397
Strategia rozwoju 12477
Gminny Program Rewitalizacji 14532
Sołectwa 56004
Regulamin utrzymania czystości i porządku 14493
Program Wspierania Rodziny 8494
Program Poprawy Bezpieczeństwa 5488
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 3523
Program Ochrony Środowiska 3488
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 43604
Skład Rady Miejskiej 23184
Biuro Rady Miejskiej 14047
Dyżury radnych 29678
Sesje Rady Miejskiej 335330
Transmisja obrad 11471
Nagrania obrad 28264
Plan pracy Rady Miejskiej 23766
Komisje stałe 224611
Posiedzenia komisji 1274
Sprawozdania 15883
Uchwały 3986798
Imienne wykazy głosowań 25950
Interpelacje i zapytania 19455
Władze Gminy 36022
Burmistrz Szydłowca 27929
Zastępca Burmistrza 21429
Sekretarz Gminy 15601
Skarbnik Gminy 16056
Finanse Gminy 29764
Budżet 65584
Sprawozdania budżetowe 128093
Sprawozadnia finansowe gminy 2007
Sprawozdania finansowe urzędu 1910
Sprawozdania placówek oświatowych 2218
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 3110
Opinie RIO 96164
Protokoły kontroli 21343
Prognoza długu 12029
WPF 14457
Pomoc publiczna 4869
Schemat kontroli podatkowych 1527
Urząd Miejski 66570
Regulamin organizacyjny 28633
Sprawy 138429
Wydział Organizacyjny 17632
Wydział Finansowy 17948
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 17996
Interpretacje indywidualne 4709
Wydział Informacji i Promocji 14869
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 20937
Wydział Spraw Obywatelskich 20709
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 15640
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 12383
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 5935
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 46001
Stanowisko ds. zamówień publicznych 5302
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 5218
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 5409
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 1568
Stanowisko ds. BHP i p.poż 5297
Audytor wewnętrzny 5358
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1627
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2041
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4154
Gminny Koordynator Sportu 5950
Kontrole i audyty 2912
Komunikaty i ogłoszenia 1375563
Ocena jakości wody 22841
Wybory 90963
Państwowa Komisja Wyborcza 765
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 19546
Wybory Samorządowe 2018 23101
Wybory Parlamentarne 2015 8608
Wybory prezydenckie 2015 25229
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 195
Wybory samorządowe 2014 38754
Zamówienia publiczne 554094
Aktualne 471411
W toku 342810
Archiwalne 436851
Unieważnione 0
Wyniki 442921
Wyniki innych postępowań 312323
Plan zamówień 2880
Do 30 tys. euro 31028
Co i jak załatwić 274510
Wydziały 140554
Sprawy 207759
Wyszukaj 1593
Ogłoszenia o pracy 207544
Aktualne 68016
W toku 104452
Wyniki 337711
Unieważnione 19880
Akty prawne 4080681
Uchwały Rady Miejskiej 4094307
Zarządzenia Burmistrza 4091455
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 691
Dziennik Ustaw 755
Monitor Polski 769
Prawo UE 187
Ochrona środowiska 42267
Baza danuch OOŚ 13329
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 10924
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11137
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 12425
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 59186
Opłata produktowa 5239
Badania wody 320
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 5892
Informacje o poziomach recyklingu 6206
Program Ochrony Środowiska 2567
Oświadczenia majątkowe 824937
Oświata 40916
Zadania Gminy w zakresie oświaty 31611
Wykaz placówek oświatowych 39096
Dokształcanie młodocianych 11448
Strategia Rozwoju Oświaty 11336
Rekrutacja 32134
Jednostki Organizacyjne 35766
MOPS 18835
SCK ZAMEK 15144
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 31072
Szkoły i przedszkola 1186
Miejski Zespół Żłobków 6966
Ciepłownia Miejska 16166
Wodociągi i Kanalizacja 13684
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15842
Organizacje Pozarządowe 273396
Rejestry i ewidencje 15908
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7810
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5635
Rejestr informacji o środowisku 4496
Rejestr instytucji kultury 3318
Zgromadzenia publiczne 9136
Informacje o zgomadzeniach 6306
Konsultacje społeczne 27323
Ponowne wykorzystywanie 2682
Ochrona danych osobowych 19890
Petycje 2240
Pomoc prawna 3439
Deklaracja dostępności 2041
Koordynator ds. dostępności 329

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2335527
Redakcja biuletynu 9202
Mapa serwisu 8172
Statystyki 8930
Instrukcja 11038
TELEFONY 59198
Kanał RSS 5016
« powrót do poprzedniej strony