ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1732
Mapa 43403
Statut 25564
Strategia rozwoju 12950
Gminny Program Rewitalizacji 15506
Sołectwa 61253
Regulamin utrzymania czystości i porządku 15345
Program Wspierania Rodziny 8944
Program Poprawy Bezpieczeństwa 5737
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 3740
Program Ochrony Środowiska 3871
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 44467
Skład Rady Miejskiej 23897
Biuro Rady Miejskiej 14995
Dyżury radnych 41549
Sesje Rady Miejskiej 372424
Transmisja obrad 12380
Nagrania obrad 32038
Plan pracy Rady Miejskiej 32941
Komisje stałe 252896
Posiedzenia komisji 1377
Sprawozdania 16840
Uchwały 4338775
Imienne wykazy głosowań 29158
Interpelacje i zapytania 21335
Władze Gminy 36669
Burmistrz Szydłowca 28883
Zastępca Burmistrza 22223
Sekretarz Gminy 16137
Skarbnik Gminy 16795
Finanse Gminy 30388
Budżet 68635
Sprawozdania budżetowe 140830
Sprawozadnia finansowe gminy 2324
Sprawozdania finansowe urzędu 2204
Sprawozdania placówek oświatowych 2596
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 3597
Opinie RIO 107212
Protokoły kontroli 22207
Prognoza długu 12475
WPF 14997
Pomoc publiczna 5405
Schemat kontroli podatkowych 1704
Urząd Miejski 68152
Regulamin organizacyjny 30097
Sprawy 145351
Wydział Organizacyjny 18310
Wydział Finansowy 18797
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 18758
Interpretacje indywidualne 4894
Wydział Informacji i Promocji 15543
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 21867
Wydział Spraw Obywatelskich 21651
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 16459
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 13275
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 6280
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 46898
Stanowisko ds. zamówień publicznych 5646
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 5516
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 5753
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 1756
Stanowisko ds. BHP i p.poż 5643
Audytor wewnętrzny 5717
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1815
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2362
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4255
Gminny Koordynator Sportu 6308
Kontrole i audyty 3136
Komunikaty i ogłoszenia 1490513
Ocena jakości wody 29410
Wybory 107525
Państwowa Komisja Wyborcza 769
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 22442
Wybory Samorządowe 2018 25168
Wybory Parlamentarne 2015 9478
Wybory prezydenckie 2015 26725
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 203
Wybory samorządowe 2014 41215
Zamówienia publiczne 575947
Aktualne 511460
W toku 369952
Archiwalne 463040
Unieważnione 0
Wyniki 473666
Wyniki innych postępowań 336055
Plan zamówień 3461
Do 30 tys. euro 36925
Co i jak załatwić 286942
Wydziały 147891
Sprawy 218247
Wyszukaj 1598
eUrząd 168
Ogłoszenia o pracy 213802
Aktualne 69983
W toku 106927
Wyniki 351559
Unieważnione 21580
Ochrona środowiska 44281
Baza danuch OOŚ 13923
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 11302
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11395
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 12872
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 61707
Opłata produktowa 5435
Badania wody 322
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 6666
Informacje o poziomach recyklingu 6879
Program Ochrony Środowiska 2875
Oświadczenia majątkowe 857137
Akty prawne 4411812
Uchwały Rady Miejskiej 4442792
Zarządzenia Burmistrza 4439833
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 719
Dziennik Ustaw 833
Monitor Polski 786
Prawo UE 193
Jednostki Organizacyjne 37146
MOPS 19539
SCK ZAMEK 15572
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 32206
Szkoły i przedszkola 1655
Miejski Zespół Żłobków 7346
Ciepłownia Miejska 16679
Wodociągi i Kanalizacja 14175
Organizacje Pozarządowe 294468
Rejestry i ewidencje 16293
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8168
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5966
Rejestr informacji o środowisku 4819
Rejestr instytucji kultury 3659
Zgromadzenia publiczne 14804
Informacje o zgomadzeniach 8415
Oświata 43206
Zadania Gminy w zakresie oświaty 32960
Wykaz placówek oświatowych 40779
Dokształcanie młodocianych 11753
Strategia Rozwoju Oświaty 12134
Rekrutacja 41008
Ponowne wykorzystywanie 2803
Ochrona danych osobowych 22905
Petycje 2528
Konsultacje społeczne 39754
Pomoc prawna 4008
Deklaracja dostępności 2829
Koordynator ds. dostępności 483

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2494878
Redakcja biuletynu 9354
Mapa serwisu 8318
Statystyki 9123
Instrukcja 11314
TELEFONY 61292
Kanał RSS 5162
« powrót do poprzedniej strony