ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1771
Mapa 55034
Statut 36595
Strategia rozwoju 17314
Gminny Program Rewitalizacji 21703
Sołectwa 111754
Regulamin utrzymania czystości i porządku 24276
Program Wspierania Rodziny 13613
Program Poprawy Bezpieczeństwa 8195
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 5202
Program Ochrony Środowiska 6241
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 831
Rada Miejska 56051
Skład Rady Miejskiej 32460
Biuro Rady Miejskiej 20351
Dyżury radnych 169445
Sesje Rady Miejskiej 772379
Transmisja obrad 25926
Nagrania obrad 86635
Plan pracy Rady Miejskiej 152824
Komisje stałe 535313
Posiedzenia komisji 2269
Sprawozdania 27350
Uchwały 7539012
Imienne wykazy głosowań 74358
Interpelacje i zapytania 51596
Władze Gminy 44998
Burmistrz Szydłowca 40382
Zastępca Burmistrza 30575
Sekretarz Gminy 21116
Skarbnik Gminy 22153
Finanse Gminy 37894
Budżet 91472
Sprawozdania budżetowe 316080
Sprawozadnia finansowe gminy 7289
Sprawozdania finansowe urzędu 6844
Sprawozdania placówek oświatowych 7998
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 10282
Opinie RIO 276574
Protokoły kontroli 30497
Prognoza długu 17835
WPF 21709
Pomoc publiczna 11853
Schemat kontroli podatkowych 3844
Urząd Miejski 83842
Regulamin organizacyjny 44855
Sprawy 218145
Wydział Organizacyjny 24538
Wydział Finansowy 25939
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 27069
Interpretacje indywidualne 6541
Wydział Informacji i Promocji 21577
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 30160
Wydział Spraw Obywatelskich 29098
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 23806
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 21646
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 9517
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 54946
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 8731
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 8928
Stanowisko ds. BHP i p.poż 8619
Audytor wewnętrzny 8809
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3955
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 5476
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 7376
Gminny Koordynator Sportu 10109
Kontrole i audyty 5402
Komunikaty i ogłoszenia 2574551
Ocena jakości wody 145557
Zakup węgla 6798
Wybory 367507
Wybory Samorządowe 2024 946
Państwowa Komisja Wyborcza 1924
Sejm Senat 2023 0
Miejska Komisja Wyborcza 151
Zamówienia publiczne 905292
Aktualne 815846
W toku 626651
Archiwalne 730296
Unieważnione 0
Wyniki 745985
Wyniki innych postępowań 558226
Plany postępowań 10901
Do 130 tys. zł 108728
Co i jak załatwić 420031
Wydziały 227007
Sprawy 323987
Wyszukaj 2451
Zagospoarowanie przestrzenne 4167
eUrząd 5109
Ochrona środowiska 111195
Baza danuch OOŚ 21137
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 15568
Regulamin utrzymania czystości i porządku 14342
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 17835
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 87851
Opłata produktowa 7506
Badania wody 18762
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 15535
Informacje o poziomach recyklingu 14035
Program Ochrony Środowiska 7453
Oświadczenia majątkowe 1160058
Ogłoszenia o pracy 267854
Aktualne 86663
W toku 128382
Wyniki 460617
Unieważnione 35797
Akty prawne 7242134
Uchwały Rady Miejskiej 7826716
Zarządzenia Burmistrza 7812568
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 841
Dziennik Ustaw 1050
Monitor Polski 865
Prawo UE 1264
Jednostki Organizacyjne 52425
MOPS 25209
SCK ZAMEK 23911
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 43428
Szkoły i przedszkola 2121
Miejski Zespół Żłobków 11082
Ciepłownia Miejska 22810
Wodociągi i Kanalizacja 20127
Organizacje Pozarządowe 567834
Rejestry i ewidencje 20798
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 13523
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 8752
Rejestr informacji o środowisku 7588
Rejestr instytucji kultury 8333
Zgromadzenia publiczne 106929
Informacje o zgomadzeniach 81095
Oświata 115355
Zadania Gminy w zakresie oświaty 45701
Wykaz placówek oświatowych 57710
Dokształcanie młodocianych 15073
Strategia Rozwoju Oświaty 17987
Rekrutacja 155447
Ponowne wykorzystywanie 4628
Ochrona danych osobowych 57411
Petycje 7273
Konsultacje społeczne 193416
Pomoc prawna 15110
Deklaracja dostępności 13990
Koordynator ds. dostępności 2481

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3785040
Redakcja biuletynu 11804
Mapa serwisu 10412
Statystyki 11417
Instrukcja 14903
TELEFONY 82889
Kanał RSS 7278
« powrót do poprzedniej strony