ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1762
Mapa 53195
Statut 34857
Strategia rozwoju 16678
Gminny Program Rewitalizacji 20791
Sołectwa 103133
Regulamin utrzymania czystości i porządku 22832
Program Wspierania Rodziny 12817
Program Poprawy Bezpieczeństwa 7894
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 5066
Program Ochrony Środowiska 6032
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 518
Rada Miejska 53963
Skład Rady Miejskiej 31048
Biuro Rady Miejskiej 19605
Dyżury radnych 149329
Sesje Rady Miejskiej 705619
Transmisja obrad 23894
Nagrania obrad 75980
Plan pracy Rady Miejskiej 134787
Komisje stałe 491100
Posiedzenia komisji 2186
Sprawozdania 25440
Uchwały 7170796
Imienne wykazy głosowań 66973
Interpelacje i zapytania 44852
Władze Gminy 43552
Burmistrz Szydłowca 38480
Zastępca Burmistrza 29267
Sekretarz Gminy 20401
Skarbnik Gminy 21365
Finanse Gminy 36597
Budżet 88232
Sprawozdania budżetowe 286293
Sprawozadnia finansowe gminy 6386
Sprawozdania finansowe urzędu 6040
Sprawozdania placówek oświatowych 7026
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 9182
Opinie RIO 246277
Protokoły kontroli 29196
Prognoza długu 17141
WPF 20953
Pomoc publiczna 10807
Schemat kontroli podatkowych 3545
Urząd Miejski 81278
Regulamin organizacyjny 42268
Sprawy 207890
Wydział Organizacyjny 23578
Wydział Finansowy 24776
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 25605
Interpretacje indywidualne 6290
Wydział Informacji i Promocji 20642
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 28847
Wydział Spraw Obywatelskich 27971
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 22722
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 20313
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 9041
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 54012
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 8254
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 8429
Stanowisko ds. BHP i p.poż 8154
Audytor wewnętrzny 8355
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3651
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 5000
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 6782
Gminny Koordynator Sportu 9494
Kontrole i audyty 5077
Komunikaty i ogłoszenia 2432515
Ocena jakości wody 122729
Zakup węgla 4632
Wybory 317386
Państwowa Komisja Wyborcza 1736
Sejm Senat 2023 0
Wybory ławników 1087
Zamówienia publiczne 857918
Aktualne 778280
W toku 589927
Archiwalne 694061
Unieważnione 0
Wyniki 706777
Wyniki innych postępowań 529634
Plany postępowań 9585
Do 130 tys. zł 95679
Co i jak załatwić 398154
Wydziały 215249
Sprawy 304844
Wyszukaj 2410
Zagospoarowanie przestrzenne 2818
eUrząd 4354
Ochrona środowiska 96620
Baza danuch OOŚ 19838
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 14811
Regulamin utrzymania czystości i porządku 13771
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 17043
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 83933
Opłata produktowa 7193
Badania wody 10958
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 13842
Informacje o poziomach recyklingu 12946
Program Ochrony Środowiska 6640
Oświadczenia majątkowe 1117595
Ogłoszenia o pracy 259686
Aktualne 84445
W toku 125250
Wyniki 448960
Unieważnione 33738
Akty prawne 6891805
Uchwały Rady Miejskiej 7423964
Zarządzenia Burmistrza 7420626
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 838
Dziennik Ustaw 1050
Monitor Polski 860
Prawo UE 1186
Jednostki Organizacyjne 49894
MOPS 24456
SCK ZAMEK 22133
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 41618
Szkoły i przedszkola 2121
Miejski Zespół Żłobków 10523
Ciepłownia Miejska 21813
Wodociągi i Kanalizacja 19062
Organizacje Pozarządowe 523115
Rejestry i ewidencje 19965
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 12508
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 8327
Rejestr informacji o środowisku 7120
Rejestr instytucji kultury 7517
Zgromadzenia publiczne 92271
Informacje o zgomadzeniach 66626
Oświata 98890
Zadania Gminy w zakresie oświaty 43988
Wykaz placówek oświatowych 55328
Dokształcanie młodocianych 14359
Strategia Rozwoju Oświaty 17175
Rekrutacja 133857
Ponowne wykorzystywanie 3999
Ochrona danych osobowych 51545
Petycje 6337
Konsultacje społeczne 161294
Pomoc prawna 12958
Deklaracja dostępności 12190
Koordynator ds. dostępności 2196

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3552811
Redakcja biuletynu 11082
Mapa serwisu 10007
Statystyki 10918
Instrukcja 14252
TELEFONY 79249
Kanał RSS 6795
« powrót do poprzedniej strony