ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1735
Mapa 44022
Statut 26033
Strategia rozwoju 13151
Gminny Program Rewitalizacji 15977
Sołectwa 63516
Regulamin utrzymania czystości i porządku 15698
Program Wspierania Rodziny 9127
Program Poprawy Bezpieczeństwa 5861
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 3862
Program Ochrony Środowiska 4069
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 44891
Skład Rady Miejskiej 24252
Biuro Rady Miejskiej 15340
Dyżury radnych 51542
Sesje Rady Miejskiej 396678
Transmisja obrad 12900
Nagrania obrad 33768
Plan pracy Rady Miejskiej 42499
Komisje stałe 271648
Posiedzenia komisji 1431
Sprawozdania 17208
Uchwały 4497282
Imienne wykazy głosowań 30726
Interpelacje i zapytania 22241
Władze Gminy 37087
Burmistrz Szydłowca 29300
Zastępca Burmistrza 22667
Sekretarz Gminy 16471
Skarbnik Gminy 17102
Finanse Gminy 30741
Budżet 69996
Sprawozdania budżetowe 149621
Sprawozadnia finansowe gminy 2467
Sprawozdania finansowe urzędu 2386
Sprawozdania placówek oświatowych 2804
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 3859
Opinie RIO 114498
Protokoły kontroli 22639
Prognoza długu 12688
WPF 15264
Pomoc publiczna 5664
Schemat kontroli podatkowych 1825
Urząd Miejski 69008
Regulamin organizacyjny 30888
Sprawy 148905
Wydział Organizacyjny 18623
Wydział Finansowy 19143
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 19065
Interpretacje indywidualne 4969
Wydział Informacji i Promocji 15859
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 22284
Wydział Spraw Obywatelskich 21994
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 16741
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 13709
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 6461
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 47373
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 5680
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 5922
Stanowisko ds. BHP i p.poż 5794
Audytor wewnętrzny 5890
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1926
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2532
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4364
Gminny Koordynator Sportu 6502
Kontrole i audyty 3248
Komunikaty i ogłoszenia 1551147
Ocena jakości wody 35461
Wybory 122480
Państwowa Komisja Wyborcza 777
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 23733
Wybory Samorządowe 2018 26050
Wybory Parlamentarne 2015 9875
Wybory prezydenckie 2015 27405
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 209
Wybory samorządowe 2014 42209
Zamówienia publiczne 589346
Aktualne 528926
W toku 381017
Archiwalne 474198
Unieważnione 0
Wyniki 484585
Wyniki innych postępowań 345123
Plan zamówień 3727
Do 30 tys. euro 39365
Co i jak załatwić 292877
Wydziały 151060
Sprawy 222939
Wyszukaj 1601
eUrząd 417
Ogłoszenia o pracy 217332
Aktualne 70982
W toku 108359
Wyniki 357109
Unieważnione 22305
Ochrona środowiska 45814
Baza danuch OOŚ 14209
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 11489
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11555
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 13130
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 62885
Opłata produktowa 5540
Badania wody 323
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 7030
Informacje o poziomach recyklingu 7204
Program Ochrony Środowiska 3018
Oświadczenia majątkowe 871866
Akty prawne 4565534
Uchwały Rady Miejskiej 4619376
Zarządzenia Burmistrza 4607485
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 786
Dziennik Ustaw 860
Monitor Polski 807
Prawo UE 195
Jednostki Organizacyjne 37990
MOPS 19957
SCK ZAMEK 15855
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 32893
Szkoły i przedszkola 1905
Miejski Zespół Żłobków 7516
Ciepłownia Miejska 17038
Wodociągi i Kanalizacja 14469
Organizacje Pozarządowe 308635
Rejestry i ewidencje 16510
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8326
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6117
Rejestr informacji o środowisku 4961
Rejestr instytucji kultury 3844
Zgromadzenia publiczne 21899
Informacje o zgomadzeniach 10902
Oświata 44668
Zadania Gminy w zakresie oświaty 33637
Wykaz placówek oświatowych 41794
Dokształcanie młodocianych 11886
Strategia Rozwoju Oświaty 12438
Rekrutacja 48729
Ponowne wykorzystywanie 2870
Ochrona danych osobowych 24485
Petycje 2711
Konsultacje społeczne 50498
Pomoc prawna 4394
Deklaracja dostępności 3270
Koordynator ds. dostępności 556

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2575415
Redakcja biuletynu 9464
Mapa serwisu 8437
Statystyki 9241
Instrukcja 11498
TELEFONY 62479
Kanał RSS 5280
« powrót do poprzedniej strony