ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1755
Mapa 50873
Statut 32449
Strategia rozwoju 15801
Gminny Program Rewitalizacji 19715
Sołectwa 92837
Regulamin utrzymania czystości i porządku 21056
Program Wspierania Rodziny 11819
Program Poprawy Bezpieczeństwa 7418
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 4859
Program Ochrony Środowiska 5700
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 73
Rada Miejska 51687
Skład Rady Miejskiej 29284
Biuro Rady Miejskiej 18571
Dyżury radnych 123075
Sesje Rady Miejskiej 622171
Transmisja obrad 21136
Nagrania obrad 63334
Plan pracy Rady Miejskiej 110587
Komisje stałe 434749
Posiedzenia komisji 2012
Sprawozdania 23194
Uchwały 6536083
Imienne wykazy głosowań 56806
Interpelacje i zapytania 38176
Władze Gminy 41933
Burmistrz Szydłowca 36154
Zastępca Burmistrza 27691
Sekretarz Gminy 19482
Skarbnik Gminy 20368
Finanse Gminy 35083
Budżet 83288
Sprawozdania budżetowe 242507
Sprawozadnia finansowe gminy 5125
Sprawozdania finansowe urzędu 4823
Sprawozdania placówek oświatowych 5739
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 7731
Opinie RIO 203730
Protokoły kontroli 27450
Prognoza długu 16292
WPF 19540
Pomoc publiczna 9417
Schemat kontroli podatkowych 3141
Urząd Miejski 78214
Regulamin organizacyjny 39503
Sprawy 192431
Wydział Organizacyjny 22451
Wydział Finansowy 23457
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 24002
Interpretacje indywidualne 5986
Wydział Informacji i Promocji 19480
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 27300
Wydział Spraw Obywatelskich 26665
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 21318
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 18506
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 8421
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 52444
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7631
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 7850
Stanowisko ds. BHP i p.poż 7578
Audytor wewnętrzny 7749
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3259
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 4432
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 6163
Gminny Koordynator Sportu 8715
Kontrole i audyty 4647
Komunikaty i ogłoszenia 2209993
Ocena jakości wody 97305
Zakup węgla 1991
Wybory 267110
Państwowa Komisja Wyborcza 1275
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 39082
Wybory Samorządowe 2018 40229
Wybory Parlamentarne 2015 15284
Wybory prezydenckie 2015 35350
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 229
Wybory samorządowe 2014 53711
Zamówienia publiczne 786621
Aktualne 712752
W toku 532517
Archiwalne 636364
Unieważnione 0
Wyniki 648720
Wyniki innych postępowań 478636
Plany postępowań 8087
Do 130 tys. zł 78239
Co i jak załatwić 371202
Wydziały 198708
Sprawy 282663
Wyszukaj 2404
Zagospoarowanie przestrzenne 1503
eUrząd 3482
Ogłoszenia o pracy 247302
Aktualne 80989
W toku 120374
Wyniki 427017
Unieważnione 31076
Ochrona środowiska 76237
Baza danuch OOŚ 18571
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 14010
Regulamin utrzymania czystości i porządku 13205
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 16181
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 78990
Opłata produktowa 6820
Badania wody 2186
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 12127
Informacje o poziomach recyklingu 11754
Program Ochrony Środowiska 5799
Oświadczenia majątkowe 1057540
Akty prawne 6337057
Uchwały Rady Miejskiej 6773350
Zarządzenia Burmistrza 6744257
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 837
Dziennik Ustaw 1050
Monitor Polski 856
Prawo UE 1146
Jednostki Organizacyjne 47075
MOPS 23467
SCK ZAMEK 19906
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 39474
Szkoły i przedszkola 2121
Miejski Zespół Żłobków 9771
Ciepłownia Miejska 20602
Wodociągi i Kanalizacja 17829
Organizacje Pozarządowe 480434
Rejestry i ewidencje 19229
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 11502
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 7793
Rejestr informacji o środowisku 6617
Rejestr instytucji kultury 6538
Zgromadzenia publiczne 73456
Informacje o zgomadzeniach 48140
Oświata 77094
Zadania Gminy w zakresie oświaty 41702
Wykaz placówek oświatowych 52103
Dokształcanie młodocianych 13657
Strategia Rozwoju Oświaty 16098
Rekrutacja 109916
Ponowne wykorzystywanie 3719
Ochrona danych osobowych 45165
Petycje 5319
Konsultacje społeczne 132621
Pomoc prawna 10711
Deklaracja dostępności 10026
Koordynator ds. dostępności 1823

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3272634
Redakcja biuletynu 10688
Mapa serwisu 9694
Statystyki 10562
Instrukcja 13620
TELEFONY 74913
Kanał RSS 6434
« powrót do poprzedniej strony