ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1750
Mapa 49588
Statut 31188
Strategia rozwoju 15290
Gminny Program Rewitalizacji 19074
Sołectwa 87323
Regulamin utrzymania czystości i porządku 20191
Program Wspierania Rodziny 11302
Program Poprawy Bezpieczeństwa 7128
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 4719
Program Ochrony Środowiska 5485
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 50049
Skład Rady Miejskiej 28099
Biuro Rady Miejskiej 18000
Dyżury radnych 108266
Sesje Rady Miejskiej 572196
Transmisja obrad 19421
Nagrania obrad 57195
Plan pracy Rady Miejskiej 95934
Komisje stałe 400911
Posiedzenia komisji 1903
Sprawozdania 22067
Uchwały 6088733
Imienne wykazy głosowań 51491
Interpelacje i zapytania 33948
Władze Gminy 40933
Burmistrz Szydłowca 34920
Zastępca Burmistrza 26868
Sekretarz Gminy 18992
Skarbnik Gminy 19834
Finanse Gminy 34277
Budżet 80253
Sprawozdania budżetowe 217842
Sprawozadnia finansowe gminy 4555
Sprawozdania finansowe urzędu 4328
Sprawozdania placówek oświatowych 5136
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 6988
Opinie RIO 179656
Protokoły kontroli 26504
Prognoza długu 15827
WPF 18689
Pomoc publiczna 8760
Schemat kontroli podatkowych 2909
Urząd Miejski 76342
Regulamin organizacyjny 37667
Sprawy 182875
Wydział Organizacyjny 21743
Wydział Finansowy 22690
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 22999
Interpretacje indywidualne 5786
Wydział Informacji i Promocji 18785
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 26420
Wydział Spraw Obywatelskich 25997
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 20639
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 17639
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 8083
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 51529
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7303
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 7538
Stanowisko ds. BHP i p.poż 7267
Audytor wewnętrzny 7427
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3010
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 4081
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5800
Gminny Koordynator Sportu 8304
Kontrole i audyty 4405
Komunikaty i ogłoszenia 2064960
Ocena jakości wody 83776
Zakup węgla 248
Wybory 233845
Państwowa Komisja Wyborcza 1000
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 36358
Wybory Samorządowe 2018 37495
Wybory Parlamentarne 2015 14364
Wybory prezydenckie 2015 34026
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 227
Wybory samorządowe 2014 51814
Zamówienia publiczne 742448
Aktualne 669419
W toku 495859
Archiwalne 595942
Unieważnione 0
Wyniki 607796
Wyniki innych postępowań 445521
Plan zamówień 7237
Do 130 tys. zł 69593
Co i jak załatwić 355338
Wydziały 189113
Sprawy 271064
Wyszukaj 2376
Zagospoarowanie przestrzenne 613
eUrząd 3037
Ogłoszenia o pracy 242084
Aktualne 79210
W toku 118349
Wyniki 413590
Unieważnione 29357
Ochrona środowiska 66180
Baza danuch OOŚ 17927
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 13620
Regulamin utrzymania czystości i porządku 12933
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 15699
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 76060
Opłata produktowa 6628
Badania wody 833
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 11241
Informacje o poziomach recyklingu 11008
Program Ochrony Środowiska 5307
Oświadczenia majątkowe 1019203
Akty prawne 5966325
Uchwały Rady Miejskiej 6301226
Zarządzenia Burmistrza 6270077
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 835
Dziennik Ustaw 1045
Monitor Polski 852
Prawo UE 921
Jednostki Organizacyjne 45435
MOPS 22910
SCK ZAMEK 19178
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 38317
Szkoły i przedszkola 2106
Miejski Zespół Żłobków 9396
Ciepłownia Miejska 19905
Wodociągi i Kanalizacja 17085
Organizacje Pozarządowe 455163
Rejestry i ewidencje 18740
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10940
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 7496
Rejestr informacji o środowisku 6348
Rejestr instytucji kultury 5990
Zgromadzenia publiczne 62542
Informacje o zgomadzeniach 38180
Oświata 65505
Zadania Gminy w zakresie oświaty 40234
Wykaz placówek oświatowych 50213
Dokształcanie młodocianych 13301
Strategia Rozwoju Oświaty 15445
Rekrutacja 96216
Ponowne wykorzystywanie 3557
Ochrona danych osobowych 41706
Petycje 4707
Konsultacje społeczne 115702
Pomoc prawna 9593
Deklaracja dostępności 8876
Koordynator ds. dostępności 1635

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3126604
Redakcja biuletynu 10473
Mapa serwisu 9524
Statystyki 10349
Instrukcja 13246
TELEFONY 72475
Kanał RSS 6263
« powrót do poprzedniej strony