ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1747
Mapa 47445
Statut 29476
Strategia rozwoju 14438
Gminny Program Rewitalizacji 17934
Sołectwa 78687
Regulamin utrzymania czystości i porządku 18465
Program Wspierania Rodziny 10359
Program Poprawy Bezpieczeństwa 6606
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 4434
Program Ochrony Środowiska 5083
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 47966
Skład Rady Miejskiej 26622
Biuro Rady Miejskiej 17020
Dyżury radnych 87897
Sesje Rady Miejskiej 504925
Transmisja obrad 16906
Nagrania obrad 47716
Plan pracy Rady Miejskiej 76372
Komisje stałe 352496
Posiedzenia komisji 1722
Sprawozdania 20160
Uchwały 5445286
Imienne wykazy głosowań 42780
Interpelacje i zapytania 29191
Władze Gminy 39422
Burmistrz Szydłowca 32815
Zastępca Burmistrza 25325
Sekretarz Gminy 18076
Skarbnik Gminy 18841
Finanse Gminy 32919
Budżet 76821
Sprawozdania budżetowe 189901
Sprawozadnia finansowe gminy 3582
Sprawozdania finansowe urzędu 3491
Sprawozdania placówek oświatowych 4112
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 5597
Opinie RIO 152721
Protokoły kontroli 25179
Prognoza długu 14556
WPF 17112
Pomoc publiczna 7399
Schemat kontroli podatkowych 2443
Urząd Miejski 73653
Regulamin organizacyjny 34883
Sprawy 168198
Wydział Organizacyjny 20527
Wydział Finansowy 21399
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 21510
Interpretacje indywidualne 5452
Wydział Informacji i Promocji 17678
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 24934
Wydział Spraw Obywatelskich 24632
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 19140
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 16144
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 7450
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 49785
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 6583
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 6893
Stanowisko ds. BHP i p.poż 6648
Audytor wewnętrzny 6805
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2532
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3450
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5203
Gminny Koordynator Sportu 7569
Kontrole i audyty 3916
Komunikaty i ogłoszenia 1862470
Ocena jakości wody 64426
Wybory 184764
Państwowa Komisja Wyborcza 781
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 31249
Wybory Samorządowe 2018 33010
Wybory Parlamentarne 2015 12539
Wybory prezydenckie 2015 31322
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 223
Wybory samorządowe 2014 48084
Zamówienia publiczne 678925
Aktualne 610456
W toku 446438
Archiwalne 543140
Unieważnione 0
Wyniki 554295
Wyniki innych postępowań 399616
Plan zamówień 5883
Do 30 tys. euro 56453
Co i jak załatwić 330095
Wydziały 173402
Sprawy 252763
Wyszukaj 2019
eUrząd 1953
Ogłoszenia o pracy 233572
Aktualne 76087
W toku 114529
Wyniki 392161
Unieważnione 26444
Ochrona środowiska 56310
Baza danuch OOŚ 16485
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 12802
Regulamin utrzymania czystości i porządku 12453
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 14648
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 71327
Opłata produktowa 6185
Badania wody 435
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 9483
Informacje o poziomach recyklingu 9435
Program Ochrony Środowiska 4287
Oświadczenia majątkowe 959559
Akty prawne 5390336
Uchwały Rady Miejskiej 5619191
Zarządzenia Burmistrza 5581472
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 823
Dziennik Ustaw 1031
Monitor Polski 846
Prawo UE 464
Jednostki Organizacyjne 42370
MOPS 21863
SCK ZAMEK 17780
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 36122
Szkoły i przedszkola 2088
Miejski Zespół Żłobków 8672
Ciepłownia Miejska 18636
Wodociągi i Kanalizacja 15892
Organizacje Pozarządowe 418644
Rejestry i ewidencje 17881
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 9867
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6969
Rejestr informacji o środowisku 5859
Rejestr instytucji kultury 5107
Zgromadzenia publiczne 47338
Informacje o zgomadzeniach 26313
Oświata 55104
Zadania Gminy w zakresie oświaty 37776
Wykaz placówek oświatowych 47139
Dokształcanie młodocianych 12786
Strategia Rozwoju Oświaty 14284
Rekrutacja 78095
Ponowne wykorzystywanie 3293
Ochrona danych osobowych 34777
Petycje 3790
Konsultacje społeczne 92111
Pomoc prawna 7430
Deklaracja dostępności 6423
Koordynator ds. dostępności 1202

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2917782
Redakcja biuletynu 10086
Mapa serwisu 9155
Statystyki 9951
Instrukcja 12534
TELEFONY 68712
Kanał RSS 5884
« powrót do poprzedniej strony