ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1735
Mapa 43924
Statut 25956
Strategia rozwoju 13116
Gminny Program Rewitalizacji 15911
Sołectwa 63124
Regulamin utrzymania czystości i porządku 15624
Program Wspierania Rodziny 9091
Program Poprawy Bezpieczeństwa 5832
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 3831
Program Ochrony Środowiska 4038
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 44835
Skład Rady Miejskiej 24203
Biuro Rady Miejskiej 15310
Dyżury radnych 50654
Sesje Rady Miejskiej 393643
Transmisja obrad 12792
Nagrania obrad 33357
Plan pracy Rady Miejskiej 41529
Komisje stałe 269314
Posiedzenia komisji 1421
Sprawozdania 17153
Uchwały 4468677
Imienne wykazy głosowań 30448
Interpelacje i zapytania 21989
Władze Gminy 37029
Burmistrz Szydłowca 29232
Zastępca Burmistrza 22592
Sekretarz Gminy 16429
Skarbnik Gminy 17047
Finanse Gminy 30691
Budżet 69870
Sprawozdania budżetowe 148464
Sprawozadnia finansowe gminy 2449
Sprawozdania finansowe urzędu 2347
Sprawozdania placówek oświatowych 2776
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 3805
Opinie RIO 113707
Protokoły kontroli 22560
Prognoza długu 12661
WPF 15232
Pomoc publiczna 5637
Schemat kontroli podatkowych 1809
Urząd Miejski 68878
Regulamin organizacyjny 30773
Sprawy 148466
Wydział Organizacyjny 18579
Wydział Finansowy 19061
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 19019
Interpretacje indywidualne 4958
Wydział Informacji i Promocji 15804
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 22217
Wydział Spraw Obywatelskich 21915
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 16693
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 13621
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 6420
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 47322
Stanowisko ds. zamówień publicznych 5784
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 5643
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 5874
Stanowisko ds. BHP i p.poż 5771
Audytor wewnętrzny 5871
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1894
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2492
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4329
Gminny Koordynator Sportu 6459
Kontrole i audyty 3240
Komunikaty i ogłoszenia 1541224
Ocena jakości wody 34868
Wybory 121042
Państwowa Komisja Wyborcza 775
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 23576
Wybory Samorządowe 2018 25899
Wybory Parlamentarne 2015 9813
Wybory prezydenckie 2015 27359
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 209
Wybory samorządowe 2014 42140
Zamówienia publiczne 587217
Aktualne 525622
W toku 379555
Archiwalne 472635
Unieważnione 0
Wyniki 482095
Wyniki innych postępowań 343871
Plan zamówień 3652
Do 30 tys. euro 39049
Co i jak załatwić 291813
Wydziały 150557
Sprawy 222064
Wyszukaj 1601
eUrząd 353
Ogłoszenia o pracy 216872
Aktualne 70853
W toku 108189
Wyniki 356190
Unieważnione 22182
Ochrona środowiska 45617
Baza danuch OOŚ 14145
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 11463
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11524
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 13076
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 62655
Opłata produktowa 5510
Badania wody 323
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 6962
Informacje o poziomach recyklingu 7122
Program Ochrony Środowiska 2989
Oświadczenia majątkowe 869173
Akty prawne 4534350
Uchwały Rady Miejskiej 4589416
Zarządzenia Burmistrza 4581922
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 782
Dziennik Ustaw 856
Monitor Polski 804
Prawo UE 195
Jednostki Organizacyjne 37841
MOPS 19902
SCK ZAMEK 15819
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 32748
Szkoły i przedszkola 1874
Miejski Zespół Żłobków 7489
Ciepłownia Miejska 16975
Wodociągi i Kanalizacja 14409
Organizacje Pozarządowe 306656
Rejestry i ewidencje 16477
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8295
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6097
Rejestr informacji o środowisku 4929
Rejestr instytucji kultury 3825
Zgromadzenia publiczne 21200
Informacje o zgomadzeniach 10636
Oświata 44422
Zadania Gminy w zakresie oświaty 33512
Wykaz placówek oświatowych 41590
Dokształcanie młodocianych 11857
Strategia Rozwoju Oświaty 12370
Rekrutacja 47955
Ponowne wykorzystywanie 2864
Ochrona danych osobowych 24217
Petycje 2679
Konsultacje społeczne 49472
Pomoc prawna 4323
Deklaracja dostępności 3186
Koordynator ds. dostępności 532

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2565803
Redakcja biuletynu 9452
Mapa serwisu 8412
Statystyki 9216
Instrukcja 11467
TELEFONY 62255
Kanał RSS 5262
« powrót do poprzedniej strony