ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-08-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Krzcięcin gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232
Nr aktu prawnego
120/21
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
119/21
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej oznaczonej numerem działki 5772/16
Nr aktu prawnego
118/21
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie
Nr aktu prawnego
117/21
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
116/21
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
115/21
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
114/21
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/236/21
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/235/21
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/234/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji