ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
137/21
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/20 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Nr aktu prawnego
136/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 33
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Kuźnia Idei Społecznych Szydłowiec”
Nr aktu prawnego
XXXIII/241/21
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
Nr aktu prawnego
XXXIII/240/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 35
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXIII/239/21
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/238/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 37
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXIII/237/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 38
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Referacie Gospodarowania Mieniem Gminnym
Nr aktu prawnego
135/21
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
134/21
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
Nr aktu prawnego
133/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji