ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
9/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
8/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 5 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
7/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
6/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2022 rok
Nr aktu prawnego
5/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2022
Nr aktu prawnego
4/22
Status
Zmieniony
Lp: 87
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
3/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 43/21 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 marca 2021r. i Nr 164/21 z dnia 13 października 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
2/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII/274/21
Status
Zmieniony
Lp: 90
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XXXVII/273/21
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji