ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
87/21
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 1480/9, 1481/7, 1482/7, 1483/7, 1484/7 i 3780/7
Nr aktu prawnego
86/21
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 1616
Nr aktu prawnego
85/21
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 1478/5 i 1479/13
Nr aktu prawnego
84/21
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szydłowcu Raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2020 rok
Nr aktu prawnego
83/21
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
82/21
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu 216/240 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 1502/5
Nr aktu prawnego
81/21
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu 216/240 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 1502/3
Nr aktu prawnego
80/21
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 1503/1, 1504/1, 1505/1
Nr aktu prawnego
79/21
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 1503/3, 1504/3, 1505/3
Nr aktu prawnego
78/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji