ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLI/301/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLI/300/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 83
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XL/295/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Szydłowca do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szydłowiec w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLI/299/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 84
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XLI/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 roku
Nr aktu prawnego
XLI/297/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 86
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLI/296/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 87
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/22 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2022
Nr aktu prawnego
51/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 88
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Szydłowiec biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
50/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
Nr aktu prawnego
49/22
Status
Zmieniony
Lp: 90
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
48/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji