ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej oznaczonej numerami działek 1382/13 i 1383/17
Nr aktu prawnego
98/21
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Szydłowiec a przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej oznaczonej numerem działki 1384/20
Nr aktu prawnego
97/21
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
96/21
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
94/21
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
93/21
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Szydłowca dotyczących nazewnictwa ulicy i ronda w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
92/21
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2021
Nr aktu prawnego
91/21
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
90/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 74/21 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
89/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
88/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji