ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXII/225/21
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
113/21
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
111/21
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
110/21
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
109/21
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
108/21
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
107/21
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
106/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad oraz planu kont dla realizowanego programu priorytetowego pn.: „Czyste powietrze”, w ramach Porozumienia nr 48/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
105/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXXI/224/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji