ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
44/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
43/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 23
Data podjęcia
2023-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 144
Nr aktu prawnego
42/23
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
41/23
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec oraz Zespołu Odwoławczego Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
40/23
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2024 r.
Nr aktu prawnego
39/23
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
38/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr aktu prawnego
37/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
L/381/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 30
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Referatu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu dotyczącej niebezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze gminnej nr 400501W
Nr aktu prawnego
L/380/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji