ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
152/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2021
Nr aktu prawnego
151/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Szydłowca
Nr aktu prawnego
150/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 24
Data podjęcia
2021-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
149/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonych w Szydłowcu, oznaczonych nr ew. działek 4027/9, 4027/10, 4552/1
Nr aktu prawnego
148/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w składzie oraz zakresie działania Zespołu ds. Rozwoju Turystyki w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
147/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 27
Data podjęcia
2021-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Koncesyjnej oraz przyjęcia Regulaminu postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi mającego na celu zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług administrowania kina „Górnik” w Szydłowcu zmodernizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno – Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”
Nr aktu prawnego
145/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem działki 5759/84 oraz udziału 1/24 części w działkach nr 5757/28 i 5759/103 położonych w Szydłowcu przy ul. Staszica
Nr aktu prawnego
144/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty zabudowy usługowej
Nr aktu prawnego
143/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, na rzecz jej użytkownika wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 3851/1, 3851/3, 3851/5, 3851/6, 969/10, 969/15, 969/16, 969/26, 969/31, 969/33, 969/34 i 969/42 o łącznej powierzchni 5,9190 ha, położonej w Szydłowcu przy ul. Metalowej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości
Nr aktu prawnego
141/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji