ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2021/2022 pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
Nr aktu prawnego
130/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
129/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
128/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
127/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
126/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Szydłowiec położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowy usługowej
Nr aktu prawnego
125/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowy usługowej
Nr aktu prawnego
124/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 203 o powierzchni 2310 m2
Nr aktu prawnego
123/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 3719 o powierzchni 4063 m2
Nr aktu prawnego
122/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-08-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu przy ul. Kamiennej oznaczonych numerami działek 4453/2 i 4455/2
Nr aktu prawnego
121/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji