ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
95/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
94/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
91/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLII/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLII/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Szydłowca
Nr aktu prawnego
XLII/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLII/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLII/309/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLII/308/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nr aktu prawnego
XLII/307/22
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji