ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
30/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
XXXIX/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Nr aktu prawnego
XXXIX/292 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Szydłowca w przedmiocie sprawowania zarządu drogami publicznymi
Nr aktu prawnego
XXXIX/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Ochrona Środowiska
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szydłowiec na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
Nr aktu prawnego
XXXIX/290/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szydłowiec dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szydłowcu realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych
Nr aktu prawnego
XXXIX/289/22
Status
Nieważny
Lp: 47
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Szydłowiec biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XXXIX/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/287/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXIX/286/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 50
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Szydłówek I
Nr aktu prawnego
XXXIX/285/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji