ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
154/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych
Nr aktu prawnego
153/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
152/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLVI/342/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/341/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XLVI/340/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XLIII/286/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLVI/339/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 48
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLVI/338/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 49
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLVI/337/22
Status
Uchylony
Lp: 50
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/336/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji