ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
137/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/20 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Nr aktu prawnego
136/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Referacie Gospodarowania Mieniem Gminnym
Nr aktu prawnego
135/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
134/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
Nr aktu prawnego
133/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
132/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
131/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2021/2022 pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
Nr aktu prawnego
130/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
129/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
128/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji