ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan działania na rzecz poprawy dostępności na lata 2022-2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Szydłowca
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 11:29:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 11:30:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 11:30:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2676 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Szydłowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. Poz. 848).
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.szydlowiec.pl.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.bip.szydlowiec.pl jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 858).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 15 października 2020 r.
 
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Miejski w Szydłowcu.
 
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

 1. Publikacja strony www.bip.szydlowiec.pl – 14 stycznia 2011 r.
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
 3. Dostępna w serwisie www.bip.szydlowiec.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
  • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
  • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
  • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
  • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
  • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
   Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
  • Google Chrome v 80.X -> lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Mozilla Firefox v 74.X -> lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Internet Explorer v 11.X -> lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Opera 67.X -> lewy ALT + [litera_skrótu]
   Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa również pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 4. Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
  • Urząd Miejski w Szydłowcu
  • pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
  • tel. 48 617-86-30; fax 48 617-05-10
  • e-mail:
 5. Dostępny jest numer telefonu 48 617-86-45, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
 6. Urząd Miejski w Szydłowcu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.bip.szydlowiec.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skarga powinna zostać skierowana na adres: . Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-15 11:51:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-15 12:14:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-17 15:41:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Ratusza, pl. Rynek Wielki 1 w Szydłowcu

Teren wokół budynku, parking i wejście:
Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren wokół budynku jest utwardzony.
Wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te są najbliżej głównego wejścia do budynku.
Do budynku prowadza trzy wejścia:
 • wejście główne, prowadzące do Kancelarii Urzędu, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Wydziału Finansowego, Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju – do którego prowadza schody, brak jest windy/podjazdu;
 • wejście do Kasy, USC, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - bezpośrednio z płyty rynku, podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 • wejście do Wydziału Spraw Obywatelskich – z płyty rynku, jednak konieczne jest pokonanie stopnia.
Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
 
Na parterze, po wejściu do budynku z płyty rynku, po podjeździe dla osób niepełnosprawnych znajduje się domofon, który łączy się bezpośrednio z Kancelarią Urzędu. Dzięki temu można skontaktować się z każdym wydziałem i załatwić sprawę telefonicznie. Dzięki temu również, każdy pracownik może zejść do takiej osoby i obsłużyć ją przy stanowisku obsługi.
 

2. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 2 , 26-500 Szydłowiec

W budynku mieści się wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, Kadry, Referat Ewidencji działalności Gospodarczej, Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Informatyk.
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z ulicy Kilińskiego. Drzwi są przeszklone. Do wydziałów, które znajdują się na pierwszym piętrze prowadzą schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

3. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 10, 26-500 Szydłowiec

W budynku mieści się Wydział Informacji i Promocji
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z ulicy Kilińskiego. Aby wejść do budynku należy pokonać 2 schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

4. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec

W budynku znajduje się Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Drzwi nie są przeszklone. Do Referatu prowadzą schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

5. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Słomiana 17, 26-500 Szydłowiec

W budynku znajduje się Wydział Gospodarki Komunalnej i |Zarządu Dróg.
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Drzwi nie są przeszklone. Do Wydziału prowadzą schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

6. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Staszica 1A, 26-500 Szydłowiec

W budynku znajduje się Wieloosobowe Stanowisko ds Społecznych i Współpracy z Organizacjami Samorządowymi
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Drzwi są częściowo przeszklone. Do biura prowadzą schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku brak jest windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

7. Budynek Urzędu Miejskiego ul. Kolejowa 36B, 26-500 Szydłowiec

W budynku znajduje się Biuro Rady Miejskiej
Do Budynku prowadzi bezpośrednio utwardzona droga dojazdowa. Wyznaczone są miejsca parkingowe. Drzwi są częściowo przeszklone. Do biura prowadzą schody. Wejścia do budynku są oświetlone i odpowiednio oznakowane.
W budynku znajduje się winda, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.
Jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Skarga powinna zawierać:
 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).
Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.
Skargę można złożyć pisemnie :
 • Kancelaria Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1 , 26-500 Szydłowiec
 • E-mail:
Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Zyzman-Wiśnios
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-04 14:11:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-05 08:02:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-05 08:02:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Zyzman-Wiśnios
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-22 10:05:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-22 10:06:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-22 10:06:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »