ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
4131 2010-02-05 Podatki i opłaty W sprawie zwolnienia gruntów sklasyfikowanych jako Ws z podatku od nieruchomości. 242/XLVII/10 Uchylony
4132 2010-02-05 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zmian uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 243/XLVII/10 Uchylony
4133 2010-02-05 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zmiany uchwały Nr 201/XL/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych. 244/XLVII/10 Obowiązujący
4134 2010-02-05 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Majdów. 245/XLVII/10 Obowiązujący
4135 2010-02-05 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zdziechów. 246/XLVII/10 Obowiązujący
4136 2010-02-05 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie przystąpienia Gminy Szydłowiec do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 247/XLVII/10 Nieobowiązujący
4137 2010-03-10 Budżet W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. 248/XLVIII/10 Obowiązujący
4138 2010-03-10 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie uchylenia uchwały Nr 240/XLVII/10 z dnia 5 lutego 2010r. Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 249/XLVIII/10 Obowiązujący
4139 2010-03-10 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego. 250/XLVIII/10 Zmieniony
4140 2010-03-10 Uchwały Rady Miejskiej W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. 251/XLVIII/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu