ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-29 08:38:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Karlikowska Data wytworzenia informacji: 2017-05-29 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 08:38:29
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 08:43:06
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 09:01:32
Artykuł był wyświetlony: 1071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-28 15:48:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Karlikowska Data wytworzenia informacji: 2017-05-29 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-28 15:48:42
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 08:43:06
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-12-29 12:18:20
Artykuł był wyświetlony: 1066 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-28 15:43:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Karlikowska Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-28 15:43:35
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 08:43:06
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 09:01:02
Artykuł był wyświetlony: 1070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-29 08:41:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Karlikowska Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 08:41:19
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 08:43:06
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-12-29 08:43:06
Artykuł był wyświetlony: 1111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Burmistrza Szydłowca o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr 541/1 w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 08:14:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 08:14:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-11 08:15:07
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-12-11 08:15:06
Artykuł był wyświetlony: 1024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-07 10:02:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 10:02:11
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 10:03:34
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 10:03:34
Artykuł był wyświetlony: 1142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-04 12:31:32

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – teren o pow. ok. 100 m2, z działki oznaczonej nr 4271/2 położonej w Szydłowcu przy ul. Kąpielowej, stanowiącej własność Gminy.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617 86 57.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-04 12:31:32
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 12:32:13
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 12:32:13
Artykuł był wyświetlony: 1475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego "Piwnica Szydłowiecka"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-24 10:14:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA
 
I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego „Piwnica Szydłowiecka” o powierzchni 237,00 m2, mieszczącego się w piwnicach zabytkowego Ratusza Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, położonego na działce Nr 4298/2, KW RA1S/00016249/7, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, przyłącze energetyczne, centralne ogrzewanie oraz przyłącze telefoniczne.
 
  • Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni wynosi 6,00zł. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek VAT według obowiązującej stawki. Czynsz płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu co roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oprócz czynszu, Najemca będzie pokrywał koszty związane z eksploatacją lokalu tj. za zimną wodę i odprowadzanie ścieków oraz telefon. Najemca zobowiązany będzie we własnym zakresie do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz nieczystości i regulować należności.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 12:37:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINA SZYDŁOWIEC
reprezentowana przez
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 
Rodzaj zadania:
Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”
 
Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania niżej wymienionych zadań, będących zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.
 
Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego
 
 
Lp.
 
Tytuł zadania
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017r.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadania w 2018r.
 
 
Termin realizacji zadania 2018r.
 
 
 
1
 
Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec
 
 
35 000 zł.
 
 
30 000 zł.
 
Od 02.01.2018
do 16.02.2018
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 12:37:11
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 12:42:39
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 12:42:39
Artykuł był wyświetlony: 1851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul. Książek Stary

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-24 13:16:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul. Książek Stary, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego leży na terenach użytków zielonych w strefie obniżeń dolinnych
 
Do sprzedaży przeznacza się działkę uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00011605/6 oznaczoną numerem ewidencyjnym 5699/38 o powierzchni 4635 m2 – cena wywoławcza 45 200,00 zł.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 10:00.
 
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 w/w ustawy.
 
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Rynek Wielki 1 pok. nr 12, w terminie do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 1500 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na działkę nr 5699/38, położoną w Szydłowcu przy ul. Książek Stary”.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu