ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie naboru uzupełniającego kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA OGŁASZA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
 
na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432, poz. 2500), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) oraz zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr 148/XXIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad wyznaczenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji.
 
Burmistrz Szydłowca ogłasza otwarty nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji
 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego i realizowanego przez Gminę Szydłowiec Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023.
 
Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.
 
Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz Zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją.
 
Otwarty nabór uzupełniający trwa od 25.02.2019r do 11.03. 2019r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Kategorie grup kandydatów wybieranych w trybie otwartego naboru uzupełniającego:
 1. przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Szydłowiec,
 2. przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 3. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego – Zał. 1 do ogłoszenia.
 4. Formularze zgłoszeniowe będą ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 5. Kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji może reprezentować wyłącznie jedną kategorię podmiotów.
Wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe należy złożyć:
 1. drogą elektroniczną na adres:  .
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec (w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu),
 3. osobiście w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, pokój nr. 12/Kancelaria w godzinach urzędowania.
Po zakończeniu procesu naboru zostaje sporządzony protokół.
Osoba do kontaktów jest Pani Milena Gruszczyńska oraz Pani Anna Nowocień: tel.: 48 617 86 49, 48 617 86 38 ,
 
Burmistrz Szydłowca
/-/
Artur Ludew

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-02-25
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Nowocień Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 09:27:44
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 09:38:38
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 09:38:38
Artykuł był wyświetlony: 1216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 225 – pomieszczenie gospodarcze.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Słomiana 17, Referat Gospodarki Komunalnej w Szydłowcu, tel. 617 86 56.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2019-02-14
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 18:13:35
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 18:18:02
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 18:18:02
Artykuł był wyświetlony: 1384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 2269/2, pod ustawienie garaży metalowych.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Słomiana 17, Referat Gospodarki Komunalnej w Szydłowcu, tel. 617 86 56.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2019-02-14
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 18:07:53
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 18:08:51
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 18:08:51
Artykuł był wyświetlony: 1370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu (art.67 ust.13 PZP)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Grzmil Data wytworzenia informacji: 2019-02-14
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-14 12:01:40
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 12:04:17
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-14 12:04:17
Artykuł był wyświetlony: 1385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Ciećka Data wytworzenia informacji: 2019-02-13
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-13 14:37:47
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-13 15:34:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-13 15:34:09
Artykuł był wyświetlony: 1966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działki nr 365 w miejscowości Świerczek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2019-02-06
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-06 15:10:24
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 15:11:15
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 15:11:15
Artykuł był wyświetlony: 1350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek nr 31/12, 31/9 w miejscowości Szydłówek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2019-02-06
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-02-06 15:07:45
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-02-06 15:08:59
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 15:08:59
Artykuł był wyświetlony: 1360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowcu
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomości gruntowe uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00034630/7 oznaczone numerami działek :
 • 3054/10 o powierzchni 1196 m2 położona na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1UP – tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynowej i składowej – cena wywoławcza 28 100,00 zł. (brutto).
 • 3054/11 o powierzchni 58 m2 położona na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2KS – tereny obsługi komunikacji samochodowej – cena wywoławcza 1 500,00 zł. (brutto).
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 8 marca 2019 roku roku o godz. 10:00.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat stanowiącej własność Gminy Szydłowiec położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5242/7, zabudowanej zasłona śmietnikową.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2019-01-29
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-01-29 14:28:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 14:36:10
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 14:36:10
Artykuł był wyświetlony: 1844 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez KS "TRÓJMIASTO"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Ciećka Data wytworzenia informacji: 2019-01-28
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Ciećka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-28 14:34:03
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 14:35:36
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-01-28 14:35:36
Artykuł był wyświetlony: 1011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu