ˆ

Organizacje Pozarządowe (NGO)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 12:37:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINA SZYDŁOWIEC
reprezentowana przez
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 
Rodzaj zadania:
Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”
 
Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania niżej wymienionych zadań, będących zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.
 
Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego
 
 
Lp.
 
Tytuł zadania
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017r.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadania w 2018r.
 
 
Termin realizacji zadania 2018r.
 
 
 
1
 
Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec
 
 
35 000 zł.
 
 
30 000 zł.
 
Od 02.01.2018
do 16.02.2018
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 12:37:11
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 12:42:39
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 12:42:39
Artykuł był wyświetlony: 2093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 10:45:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-10-09 09:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Kopycka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 10:45:02
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 10:46:17
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 10:46:17
Artykuł był wyświetlony: 1821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wszczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 09:50:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Szydłowiec zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Szydłowiec do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
 
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 25 września 2017 roku do dnia 06 października 2017 roku w formie pisemnego zgłoszenia uwag i opinii do projektu uchwały.
 
Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
  1. osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Rynek Wielki 1;
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: .
 
Projekt uchwały, wniosek o konsultacje oraz formularz konsultacji społecznych zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.szydlowiec.pl;
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego, tel. 48 617 52 97.
 
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Jadwiga Kopycka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Kopycka Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 09:50:24
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 09:54:10
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 09:54:10
Artykuł był wyświetlony: 1695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z konsultacji zmiany uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-28 13:22:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-08-28 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Kopycka Data wprowadzenia do BIP 2017-08-28 13:22:17
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-08-28 13:23:34
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-08-28 13:23:34
Artykuł był wyświetlony: 1946 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację Inicjatyw Medialno-Kulturowych STREFA JP2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-24 12:38:28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Duda Data wytworzenia informacji: 2017-08-21 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Duda Data wprowadzenia do BIP 2017-08-24 12:38:28
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-08-24 12:44:23
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-08-24 12:44:23
Artykuł był wyświetlony: 1483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wszczęciu konsultacji zmiany uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-22 10:10:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-08-22 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-22 10:10:20
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-08-22 10:13:41
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-08-22 10:13:41
Artykuł był wyświetlony: 1380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozpatrzenia wniosków złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-17 12:56:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-08-17 12:56:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-08-17 12:57:25
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 12:57:25
Artykuł był wyświetlony: 1868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-17 14:34:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-07-17 14:34:21
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-07-17 14:36:45
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-07-17 14:36:45
Artykuł był wyświetlony: 2142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie MKS "SZYDŁOWIANKA"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-06 12:56:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Michałkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-05-31 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Michałkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-06-06 12:56:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-06-06 12:56:40
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-06-06 12:56:40
Artykuł był wyświetlony: 1436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-05 22:25:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Szydłowiec zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Szydłowiec.
 
Konsultacje przeprowadzone będą 14 dni od daty ogłoszenia.
 
Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
  1. osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Rynek Wielki 1;
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: .
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-06-05 22:25:11
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-06-05 22:33:15
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 22:33:15
Artykuł był wyświetlony: 1620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu