Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę

Status: w toku

Tryb: podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Szydłowiec

Finansowanie: budżet gminy

Nr UZP: 2023/BZP 00375964

Termin składania ofert / wniosków: 2023-09-18 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-09-18 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Platforma e-Zamówienia

Ogłoszono dnia: 2023-08-31 przez

Treść:

 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Załączniki