Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu

Status: ogłoszony

Tryb: podstawowy wariant 1

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Szydłowiec

Finansowanie: budżet gminy

Nr UZP: 2022/BZP 00304539/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-08-31 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-08-31 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Platforma miniPortal

Ogłoszono dnia: 2022-08-12 przez

Załączniki