Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Status: ogłoszony

Tryb: podstawowy wariant 1

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Szydłowiec

Finansowanie: budżet gminy

Nr UZP: 2022/BZP 00298358/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-08-25 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-08-25 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Platforma miniPortal

Ogłoszono dnia: 2022-08-09 przez

Załączniki