Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec, na działce nr ewid. gruntu 346, 415

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Szydłowiec

Finansowanie: współfinansowane ze środków UE

Nr UZP: 2022/BZP 00209257/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-06-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-06-30 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Platforma miniPortal

Ogłoszono dnia: 2022-06-14 przez

Załączniki