Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Szydłowiec

Finansowanie: budżet gminy

Nr UZP: 2022/BZP 00199324/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-06-24 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-06-24 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Platforma miniPortal

Ogłoszono dnia: 2022-06-08 przez

Załączniki