Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykonanie remontu i kolorystki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową, budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu, w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności Infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet V „Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu” Działanie 5.2 „Rewitalizacja Miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Szydłowiec

Finansowanie: współfinansowane ze środków UE

Nr TED: 2011-121672

Termin składania ofert / wniosków: 2011-10-18 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-10-18 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2011-09-01 przez Robert Kamienik

Załączniki

 • SIWZ (PDF, 197.8 KiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-01 | Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • Załącznik nr 1 (PDF, 92.6 KiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-01 | Formularz oferty.
 • Załącznik nr 2 (PDF, 63.7 KiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-01 | Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22.
 • Załącznik nr 3 (PDF, 68.5 KiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-01 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
 • Załącznik nr 4 (PDF, 64.3 KiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-01 | Wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1 specyfikacji.
 • Załącznik nr 5 (PDF, 62.3 KiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-01 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
 • Załącznik nr 6 (PDF, 53.8 KiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-01 | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
 • Załącznik nr 7 - zadanie nr 1 (ZIP, 47.2 MiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-02 | Przedmiary robót i dokumentacja budowlana dla zadania nr 1 pn. „Wykonanie remontu i kolorystyki elewacji, osuszania murów przyziemia Ratusza w Szydłowcu oraz adaptacja Balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową".
 • Załącznik nr 7 - zadanie nr 2 (ZIP, 35.5 MiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-02 | Przedmiary robót i dokumentacja budowlana dla zadania nr 1 pn. „Budowa budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno- Multimedialnego w Szydłowcu”
 • Załącznik nr 7 - zadanie nr 3 (ZIP, 70.3 MiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-02 | Przedmiary robót i dokumentacja budowlana dla zadania nr 3 pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku „Pod Dębem” w Szydłowcu”.
 • Załącznik nr 8 (PDF, 101.6 KiB) Data publikacji: 2011-09-01 | Data wytworzenia informacji: 2011-09-02 | Wzór umowy na realizację.