ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podzamcze w Szydłowcu.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podzamcze w Szydłowcu.

Szczegóły informacji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podzamcze w Szydłowcu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Szydłowiec

Finansowanie: budżet gminy

Nr UZP: 318758 - 2012

Termin składania ofert / wniosków: 2012-09-12 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2012-09-12 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, p.12

Ogłoszono dnia: 2012-08-28 przez Urszula Grzmil

Załączniki

 • SIWZ (PDF, 147.8 KiB) Data publikacji: 2012-08-28 | Data wytworzenia informacji: 2012-08-28 | Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • Załącznik nr 1 (DOC, 22 KiB) Data publikacji: 2012-08-28 | Data wytworzenia informacji: 2012-08-28 | Formularz oferty.
 • Załącznik nr 2 (DOC, 16 KiB) Data publikacji: 2012-08-28 | Data wytworzenia informacji: 2012-08-28 | Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22.
 • Załącznk nr 3 (DOC, 16 KiB) Data publikacji: 2012-08-28 | Data wytworzenia informacji: 2012-08-28 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
 • Załącznik nr 4 (DOC, 21 KiB) Data publikacji: 2012-08-28 | Data wytworzenia informacji: 2012-08-28 | Wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1 specyfikacji.
 • Załącznik nr 5 (DOC, 23 KiB) Data publikacji: 2012-08-28 | Data wytworzenia informacji: 2012-08-28 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
 • Załącznik nr 6 (DOC, 17.5 KiB) Data publikacji: 2012-08-28 | Data wytworzenia informacji: 2012-08-28 | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
 • Załącznik nr 7 (PDF, 6.2 MiB) Data publikacji: 2012-08-28 | Data wytworzenia informacji: 2012-08-28 | Dokumentacja i przedmiar robót.
 • Załącznik nr 8 (PDF, 97 KiB) Data publikacji: 2012-08-28 | Data wytworzenia informacji: 2012-08-28 | Wzór umowy na realizację.
« powrót do poprzedniej strony