ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim przy ulicy Strażackiej/Wschodniej w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą: Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej - działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim przy ulicy Strażackiej/Wschodniej w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą: Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej - działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Szczegóły informacji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim przy ulicy Strażackiej/Wschodniej w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą: Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej - działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Szydłowcu

Nr UZP: 31497

Termin składania ofert / wniosków: 2011-02-15 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2011-02-15 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Szydłowcu, Rynek Wielki 1 - Ratusz, I piętro kancelaria

Ogłoszono dnia: 2011-01-28 przez Lukasz Kuleta

Załączniki

 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.6 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim przy ulicy Strażackiej/Wschodniej w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą: Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej - działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 • Dokumentacja budowlana - Rys 2.7 (PDF, 219.6 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Dokumentacja budowlana - Rys 2.7
 • Załącznik Nr 1 (PDF, 208 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 (PDF, 195.1 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22
 • Załącznik nr 3 (PDF, 207 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
 • Załącznik nr 4 (PDF, 197.3 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1 specyfikacji
 • Załącznik Nr 5 (PDF, 192.1 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 • Załącznik Nr 6 (PDF, 180.8 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 • Załącznik Nr 7 (PDF, 512.2 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Przedmiary robót
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 4.4 MiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Dokumentacja budowlana - Specyfikacja techniczna
 • Projekt budowlany (PDF, 2.3 MiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Dokumentacja budowlana - Projekt budowlany
 • Rys. 2.1 (PDF, 621.7 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Dokumentacja budowlana - Rys. 2.1 Szkic lokalizacji
 • Rys. 2.2 (PDF, 1.2 MiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Dokumentacja budowlana - Rys. 2.2 Plan sytuacyjno-wysokościowy 1
 • Rys 2.3 (PDF, 2.7 MiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Dokumentacja budowlana - Rys. 2.3 Plan sytuacyjno-wysokościowy 2
 • Rys. 2.4 (PDF, 862.7 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Dokumentacja budowlana - Rys. 2.4 Profil podłużny
 • Rys. 2.5 (PDF, 315.6 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Dokumentacja budowlana - Rys. 2.5 Przekrój studnia przelotowa
 • Rys. 2.6 (PDF, 306.9 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Dokumentacja budowlana - Rys. 2.6 Wpust uliczny ściekowy
 • Załącznik Nr 8 (PDF, 113.1 KiB) Data publikacji: 2011-01-28 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 | Wzór umowy na realizację
« powrót do poprzedniej strony