ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Administracja Oświaty

Nr UZP: 00000

Ogłoszono dnia: 2011-01-12 przez Administracja Oświaty

Treść:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
 
ZAMAWIAJĄCY:
Administracja Oświaty
26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 3a
tel/fax (048) 617 14 52
www.bip.szydlowiec.pl
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
dostawę oleju napędowego
 
Termin realizacji: 12 miesięcy
Termin związania z ofertą – 30 dni.
KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE:
Cena jednego litra oleju napędowego – waga 80%
Stały upust od cen jednostkowych oleju napędowego – waga 20%
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Administracja Oświaty, Szydłowiec, ul. Staszica 3a.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Administracji Oświaty Szydłowiec ul. Staszica 3a oraz ze strony internetowej Bip www.szydlowiec.pl
Termin składania ofert upływa dnia 20.01.2011 r. o godz. 1200
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2010 r. o godzinie 1215 w siedzibie Zamawiającego. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający inne warunki wymienione w specyfikacji zamówienia.
Osoby uprawnione do kontaktów:
Izabela Krzewińska – prac. Administracji Oświaty tel. (048) 617 14 52
 
« powrót do poprzedniej strony