ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2021-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetowego Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 120.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 459.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 197.9 KiB)
 • Załączniki do OPZ (ZIP, 264.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (DOCX, 21.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (DOCX, 20.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 619.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 309.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 150.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 314.7 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2021-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 154 KiB)
 • SIWZ (PDF, 463.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekty koncepcyjne (ZIP, 29.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary robót (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 26.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 450.2 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 303.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.3 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora kina „Górnik” zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 224.9 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 902.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOCX, 54.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 803 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 728.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia (ZIP, 2.5 MiB)
 • Matryca ryzyk (PDF, 661.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 327.7 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2021-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 136.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 408.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 308.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 71.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 438.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 161.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 119.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 260.5 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2021-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 137.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 489.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 29.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 880.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 527 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 167 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 401.2 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2021-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora kina „Górnik” zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 219.4 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 903.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOCX, 54.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 803 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 729 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia (ZIP, 2.5 MiB)
 • Matryca ryzyk (PDF, 661.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 323.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 411.5 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2021-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 116.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 58 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 12 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 282.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (PDF, 84.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 453.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 172.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 220.2 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2021-09-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc postojowych z ciągiem pieszo – jezdnym wzdłuż ulicy Partyzantów oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu na teren zalewu w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 138.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 419.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 48.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (PDF, 13.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 454.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 315.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 187.2 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2021-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora kina „Górnik” zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 221.4 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 421.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta wraz z oświadczeniem (DOCX, 54.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 802.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Regulamin postępowania (PDF, 727.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wyposażenia (ZIP, 2.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 328.5 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 113.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 564.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (DOCX, 143.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - grupa kapitałowa (DOCX, 15 KiB)
 • załącznik nr 4- - wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 6 - instrukcja użytkownika (PDF, 2.8 MiB)
 • załącznik nr 7 - część I projekt budowlany (ZIP, 12.4 MiB)
 • załącznik nr 7 - część II projekt budowlany (ZIP, 17.3 MiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiar robót (PDF, 181.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 2.2 MiB)
 • projekt umowy (PDF, 527 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 314.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 215.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 381.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji