ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2022-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj".
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 459.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Program funkcjonalno – użytkowy (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Projekt umowy (PDF, 638.1 KiB)
 • Załącznik Nr 10 – Identyfikator postępowania (PDF, 755.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 119 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 313.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 383.6 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2022-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec, na działce nr ewid. gruntu 346, 415.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 432.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 25.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 25 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 7 – Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt budowlany (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Przedmiar robót (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 531.5 KiB)
 • Załącznik Nr 11 – Identyfikator postępowania (PDF, 749.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 236.6 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2022-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 132.3 KiB)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 418.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 12 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 817.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (PDF, 84.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (DOC, 136.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (DOCX, 141.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 138.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 229.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 233.3 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2022-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 459.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 638.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 141 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 386.4 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2022-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 143.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 627.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 910.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 A - Formularz cenowy (XLSX, 57.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 908.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 895.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 893.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 143.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 674.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 160.3 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2022-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec, na działce nr ewid. gruntu 346, 415
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 431.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 25.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 25 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt Umowy (PDF, 531.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Identyfikator postępowania (PDF, 749.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 315.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 166.3 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2022-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 274.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 29.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 337.2 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 204.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 310.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 235.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 163.5 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Szydłowieckiego w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 132.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 31.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 457.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 758.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 285.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 188.1 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2022-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 134.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 452.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 639.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 128.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 (PDF, 130.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 287.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382.8 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 113.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 496.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 129 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (PDF, 142.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 445.3 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 205.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 214.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 343 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 (PDF, 236.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 231.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji