ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2022-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 422.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 441.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (DOCX, 141.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 314.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 384.8 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2022-08-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 137.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 303.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 174.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (ZIP, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 89 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 124.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.3 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2022-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wschodniej 19 w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 124 KiB)
 • SWZ (PDF, 282.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 99.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniPortalu (PDF, 82.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 131.2 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2022-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 750 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 24.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 21.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 21.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 516.6 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Projekt techniczny (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 82.9 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 276 KiB)
 • Załącznik Nr 12 – Identyfikator postępowania (PDF, 749.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 136.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 146.6 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2022-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 426.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 456.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (PDF, 754.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 317.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 164.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 190.1 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2022-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 455.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 638.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (PDF, 754.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 763.9 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 288.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 223.1 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2022-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu kamieniołomu „PODKOWIŃSKI” w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 129.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 409.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz usług (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt koncepcyjny (ZIP, 52.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Koncepcja instalacji Via Ferraty oraz Tyrolki na ścianie skalnej kamieniołomu (ZIP, 14.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Wypis z planu miejscowego (ZIP, 9.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 262.9 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 750.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 192.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 227.9 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2022-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 421.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 29.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 204.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (DOC, 138.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (DOCX, 141.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 286.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 227.2 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 623.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOCX, 910 KiB)
 • Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy (XLSX, 57.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 908.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 895.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 893.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Program funkcjonalno – użytkowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 680.6 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 404.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.7 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 623.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 400.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 229.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 186.9 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2022-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu kamieniołomu „PODKOWIŃSKI” w Szydłowcu”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 409.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz usług (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt koncepcyjny (ZIP, 52.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Koncepcja Via Ferraty i Tyrolki (ZIP, 14.5 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Wypis z planu miejscowego (ZIP, 9.6 MiB)
 • Załącznik Nr 11 – Projekt umowy (PDF, 262.9 KiB)
 • Załącznik Nr 12 – Identyfikator postępowania (PDF, 750.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 114 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 147 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 189.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji