ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2022-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110 KiB)
 • SWZ (PDF, 804.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 99.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (XLS, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (RTF, 139.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (RTF, 95.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca w postępowaniu (RTF, 137.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (RTF, 137.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 343.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania (PDF, 700.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (PDF, 340.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - projekt umowy - ZMIENIONY w dniu 19.12.2022 (PDF, 394.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia 20.12.2022 (PDF, 293.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - projekt umowy - ZMIENIONY w dniu 20.12.2022 (PDF, 394 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinanowanie zamówienia (PDF, 444.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 195.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 158.5 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2022-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 627.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 758.8 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (XLSX, 57.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 910.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 897.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 895.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 688.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.9 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 627.9 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 402.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 512.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 290.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 193.8 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2022-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 146.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 443 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 206.3 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (DOCX, 62.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 199 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw (PDF, 220.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF, 268.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 200.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji (PDF, 183.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 804.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 12.12.2022 (PDF, 88.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 19.12.2022 (PDF, 184.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 21.12.2022 (PDF, 209.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 34.2 KiB)
 • Zmieniona SWZ (PDF, 443.1 KiB)
 • Zmieniony wzór umowy (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 191.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 150.4 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2022-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 433.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 12.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 615.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 536.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 749.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 362.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 19.12.2022 (PDF, 428.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 361.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 337.3 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2022-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu wraz z punktem obsługi kamperów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 111.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 424.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 71.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 253.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 446.3 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 747.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 317.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 250.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 224 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 627.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 759.1 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (XLSX, 57.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 910.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 897.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 895.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (DOC, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 688.8 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 153.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382.6 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu wraz z punktem obsługi kamperów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 131.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 428.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 71.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 253.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 461.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 746.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 314 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.400.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 114.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 286.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Inne dokumenty (ZIP, 499.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 261.8 KiB)
 • Uchwała nr XLIV/322/22 (PDF, 9.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ - 14.11.2022 (PDF, 287.5 KiB)
 • Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa (PDF, 9.4 MiB)
 • Uchwała Nr 3.j./282/2022 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szydłowiec (PDF, 83.1 KiB)
 • Uchwała nr XLIV/323/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2022 (ZIP, 2.4 MiB)
 • Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. (PDF, 328.3 KiB)
 • Formularz dotyczący finansowania i zabezpieczeń (PDF, 2 MiB)
 • Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy (PDF, 61.7 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 282.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.7 KiB)
 • Zmieniona SWZ (PDF, 440.9 KiB)
 • Zmieniony Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 334.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 245.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 399.5 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2022-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 426.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 454.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (DOCX, 141.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 311.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 410.8 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2022-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wschodniej 19 w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 123.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 282.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 33.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 21.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 21.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 99.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniPortalu (PDF, 83 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 130 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 131.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji