ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2023-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeb. dr. gm. w m. Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak w ramach zadania pn. Przeb. dróg w m. Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dr. w m. Rybianka, Sadek Polanki w gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 194.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 35 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (7Z, 34.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (7Z, 16.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (7Z, 174.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (7Z, 1.1 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 640.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 663.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert (PDF, 666.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2023-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 117.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 791.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 a – Formularz kalkulacji ceny (PDF, 167.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 31.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 16 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych (DOC, 81.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik do odpowiedzi (PDF, 424.7 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 369.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 393.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2023-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i sukcesywna w miarę potrzeb dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Publicznej Szkoły Podstawowej im. biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Majdów 30, gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 112 KiB)
 • SWZ (PDF, 807.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. (DOCX, 24.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. wykonania zamówienia (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz dostaw (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Projekt umowy (PDF, 683.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 459.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 745 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2023-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str. prawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 32.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 18.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (DOC, 155 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (7Z, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (PDF, 18.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 733.3 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 724.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.8 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 707.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 722.9 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 644.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 836.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 652.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2023-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 124.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 559.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składana na podstawie art. 125 (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 895.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 542 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 184.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Projekt umowy (PDF, 289 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach. (PDF, 450.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 510.3 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2023-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 864.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7a (ZIP, 21 MiB)
 • Załącznik Nr 7b (ZIP, 24.6 MiB)
 • Załącznik Nr 7c (7Z, 25 MiB)
 • Załącznik Nr 7d (7Z, 79 MiB)
 • Załącznik Nr 8a (ZIP, 475.7 KiB)
 • Załącznik Nr 8b (ZIP, 370.4 KiB)
 • Załącznik Nr 8c (ZIP, 401.1 KiB)
 • Załącznik Nr 8d (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik Nr 9a (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 9b (ZIP, 18.1 MiB)
 • Załącznik Nr 9c (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik Nr 9d (ZIP, 16.3 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 907.2 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 432.2 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 583.7 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składani ofert (PDF, 575.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 864.3 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach. (PDF, 462.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 412.1 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2023-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 575.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (ZIP, 895.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 542 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 184.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 289 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 573.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 367.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2023-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 148.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 589.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (ZIP, 31.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (PDF, 114.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (PDF, 95 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 333.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 336.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 659.8 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2023-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Staszica w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 590.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (7Z, 4.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (7Z, 401.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (7Z, 4.9 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 332.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 332.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 846.9 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2023-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 791.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (7Z, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 380.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 554.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 415.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 456.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty. (PDF, 431 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji