ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 154 KiB)
 • SIWZ (PDF, 463.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 143.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekty koncepcyjne (ZIP, 29.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary robót (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 26.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 450.2 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 303.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.2 KiB)