ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Wola Korzeniowa w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 102.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (DOC, 364.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) (DOC, 377.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Ukraina i Rosja) (DOCX, 78.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Projekt umowy (PDF, 455 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 72.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw (DOCX, 73 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja o podmiocie wspólnym (DOCX, 72.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) (DOCX, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów. (DOCX, 56.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 620.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 586.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 405.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 549.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 327.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Projekt umowy (PDF, 285.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 453.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126 KiB)
 • SWZ (PDF, 429.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 25.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (ZIP, 29.8 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 4.4 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 286.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 564.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 460 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 425.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 556.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (7Z, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 986.6 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 287.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 353.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 424.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu kamieniołomu „Podkowiński” w Szydłowcu” w ramach zad. pn.: „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społeczno-gospodarczej nad Zalewem w Szydłowcu"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 127.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 770 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 117.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Dokumentacja projektowa (TOM I, TOM II, TOM III, TOM IV, TOM V, TOM VI, TOM VII) (ZIP, 306.9 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – przedmiary robót (ZIP, 9.5 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – STWiORB branże: budowlana, sanitarna, elektryczna (ZIP, 3.4 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 895.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 585 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 587.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 456.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 604.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2024-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w m. Barak w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w m. Rybianka, Sadek Polanki w gm Szydłowiec”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 33.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 18.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 490.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (PDF, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (PDF, 10.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (PDF, 313 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 625.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 659.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert (PDF, 667.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2024-01-02
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 116.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 551.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. wykonania zamówienia (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Projekt umowy (PDF, 176.7 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 374.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.7 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 553.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy po zmianach (PDF, 196.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 512.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 117.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 550.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. wykonania zamówienia (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Projekt umowy (PDF, 176.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 366.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 400599W ulicy Widok i drogi gminnej nr 400563 ulicy Radomskiej (Plac Marii Konopnickiej) miedzy Urzędem Skarbowym a Starostwem Powiatowym w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 753.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 63.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 118 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Wykaz robót (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (ZIP, 7.5 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 198 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 8.8 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 550.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 130.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 359.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 546 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeb. dr. gm. w m. Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak w ramach zadania pn. Przeb. dróg w m. Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dr. w m. Rybianka, Sadek Polanki w gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 194.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 35 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (7Z, 34.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (7Z, 16.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (7Z, 174.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (7Z, 1.1 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 640.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 663.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert (PDF, 666.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji