ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetowego Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 120.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 459.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 197.9 KiB)
 • Załączniki do OPZ (ZIP, 264.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (DOCX, 21.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (DOCX, 20.9 KiB)