ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-07-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowy w wysokości 6.950.000zł na częściowe sfinansowanie planowanego w roku 2024 deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 278.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 709.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SWZ. (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SWZ. (DOC, 189 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SWZ. (DOC, 114.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SWZ. (DOC, 117.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SWZ. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SWZ. (DOC, 109 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SWZ. (DOC, 110.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SWZ. (DOC, 112 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SWZ. (ZIP, 637.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2024-07-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 293.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik Nr 1 Dokumentacja - cz. 1 z 5 (ZIP, 15.5 MiB)
 • Załącznik Nr 1 Dokumentacja - cz. 2 z 5 (ZIP, 17 MiB)
 • Załącznik Nr 1 Dokumentacja - cz. 3 z 5 (ZIP, 19.3 MiB)
 • Załącznik Nr 1 Dokumentacja - cz. 4 z 5 (ZIP, 17 MiB)
 • Załącznik Nr 1 Dokumentacja - cz. 5 z 5 (ZIP, 21.7 MiB)
 • Załącznik Nr 2 Wzór oferty (DOCX, 39.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy JEDZ (DOC, 215 KiB)
 • Załącznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące art. 5k rozporządzenia 833/2014 i w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (DOC, 122 KiB)
 • Załącznik Nr 5 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów (DOC, 123 KiB)
 • Załącznik Nr 6 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik Nr 7 Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp (DOC, 119 KiB)
 • Załącznik Nr 9 Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 5k rozporządzenia 833/2014 i w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (DOC, 120 KiB)
 • Załącznik Nr 10 Wykaz robót (DOC, 131 KiB)
 • Załącznik Nr 11 Wykaz osób (DOC, 127 KiB)
 • Załącznik Nr 12 Projektowane postanowienia umowy (PDF, 691.7 KiB)
 • Załącznik Nr 13 Wykaz rozwiązań równoważnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • Załącznik Nr 14 Wzór karty gwarancyjnej (PDF, 537.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Wola Korzeniowa w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 102.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (DOC, 364.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) (DOC, 377.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Ukraina i Rosja) (DOCX, 78.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Projekt umowy (PDF, 455 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 72.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw (DOCX, 73 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja o podmiocie wspólnym (DOCX, 72.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) (DOCX, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów. (DOCX, 56.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 620.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 586.7 KiB)