ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbiórka budynku oświaty, budowa podestu drewnianego nad zalewem w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 353.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 26.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót (ZIP, 749.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 301.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 258.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 294.4 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec - zadanie: wykonanie wymiany opraw oświetleniowych dla wybranych obwodów na terenie miasta Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 357.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 444.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wyciąg z dokumentacji projektowej (ZIP, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, kosztorys (PDF, 115.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 293.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 110.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 180 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 346.6 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 285 KiB)
 • SIWZ (PDF, 401.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 12.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 308.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 236.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 309.2 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 377.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oodania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, przedmiar robót (ZIP, 49.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 300.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 4.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 302 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 134.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany, przedmiar robót (ZIP, 51.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 9.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 156.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 253.6 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 362.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 13.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 308.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 150.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 266.8 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulic na osiedla „Nad Zalewem” w Szydłowcu: ulica Kochanowskiego, ulica Spacerowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 409.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 377.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 25.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 119.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 295.8 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2016-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z przedmiarem, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi modernizacji oczyszczalni ścieków w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 349.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 366.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 19.2 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 13.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 303.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 479 KiB)
 • Wyniki analiz (ZIP, 4.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 570.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 256 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2016-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-13 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 360 KiB)
 • SIWZ (PDF, 396 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 12.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 313.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 561.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 471.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 383.8 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2016-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa i wyładunek oleju opałowego w ilości planowanej 100 000 litrów w sezonie grzewczym 2016/2017o parametrach nie gorszych niż: Parametry techniczne oleju opałowego: - zawartość siarki do 0,1% - wartość opałowa 42,6 MJ/kg - temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20oC - zawartość zanieczyszczeń stałych 24 mg/kg - zawartość wody 200 mg/kg - barwa czerwona około 60 000. litrów dla Zespołu Szkół w Majdowie, około 20 000. litrów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku, około 20 000. litrów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Wszystkie obiekty do których będzie dostarczany opał, znajdują się na terenie Gminy Szydłowiec.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 194.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 214.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzrór umowy (PDF, 118.3 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 425.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 197.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji