ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 656.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 657.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (XLS, 53 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 674.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 621 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 321.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 299.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 316.8 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2018-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł na częściowe sfinansowanie planowanego w roku 2018 deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 562.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 613.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 22 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 18 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 277.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 518.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 449 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2018-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Gminy Szydłowiec na potrzeby Referatu Zarządu Dróg i Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 189 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (ODT, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (ODT, 21.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (ODT, 25.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług dostawy (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 111.2 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (załącznik nr 1) (PDF, 1.3 MiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (załącznik nr 7) (PDF, 2.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 354.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 331.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 372.1 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2018-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Szydłowiec w sezonach zimowych: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 288.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (ODT, 29.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 75.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 12.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 21 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 338.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 433.5 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2018-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 355.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 420 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 999.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 307.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 359.9 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2018-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 396.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 525.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 3.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 532.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 472 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 379.2 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2018-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 352.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 420.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 999.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 307.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 291.6 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2018-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAKUP I DOSTAWA 100 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCIACH MAJDÓW, SADEK, WYSOKA GMINA SZYDŁOWIEC W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 355 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF, 384.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 389.9 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2018-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 352.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 420.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 999.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 307.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 238.6 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2018-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-13 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu w OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 350.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 438.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 10.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 10.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 11 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (ZIP, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 797.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ODT, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 391.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 247.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 322.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji