ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2017-06-14
Data rozstrzygnięcia
2017-07-24
Tytuł zamówienia publicznego
Część Nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej ulicy Moniuszki – budowa chodnika”. Część Nr 2 – „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki – budowa chodnika i miejsc postojowych na wysokości Zespołu Szkół im. KOP”. Część Nr 3 – „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (PDF, 592.1 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2017-06-14
Data rozstrzygnięcia
2017-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 426.6 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2017-04-10
Data rozstrzygnięcia
2017-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulic na osiedla „Nad Zalewem” w Szydłowcu: ulica Kochanowskiego, ulica Spacerowa.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 409.2 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2017-04-10
Data rozstrzygnięcia
2017-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z przedmiarem, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi modernizacji oczyszczalni ścieków w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 485 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2017-03-14
Data rozstrzygnięcia
2017-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 398.8 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2017-03-09
Data rozstrzygnięcia
2017-05-02
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 540.5 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2017-03-06
Data rozstrzygnięcia
2017-05-16
Tytuł zamówienia publicznego
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wynikach konkursu (PDF, 705.2 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2017-01-19
Data rozstrzygnięcia
2017-03-09
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km 0+000 do km 1+520
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 611.5 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2016-11-23
Data rozstrzygnięcia
2017-01-18
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 96/XVI/12 z dnia 26 marca 2012 r. stosownie do podjętej Uchwały Nr 126/XX/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 2 czerwca 2016 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 695.9 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2016-10-28
Data rozstrzygnięcia
2016-11-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa w gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 602.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji