ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2019-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Szydłowcu w zakresie wodotrysków oraz brodzików kąpielowych dla dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 566.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 56.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 38.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 338.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 332.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 301.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 332.9 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2019-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu – realizacja projektu pn. „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zielni nad zalewem w Szydłowcu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 403.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 30 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 142.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 485.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 344.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 381.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 578.2 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2019-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowania gminnych terenów przy Pl. M. Konopnickiej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 355 KiB)
 • SIWZ (PDF, 412.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 54.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 52.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 58.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 333.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 968.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 458.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 577.3 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2019-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 351.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 427.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 700.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 717.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 346.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 355.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 481.4 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2019-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-27 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 626.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOCX, 33.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie - przesłanki wykluczenia z postępowania (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa (DOCX, 23.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych usług w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w postępowaniu (DOCX, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz wykonywanych usług do oceny oferty w ramach kryterium nr 2 (DOCX, 28.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (DOCX, 28.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 242.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 643.6 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2019-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 565.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 624.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 82.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (DOC, 119.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 353 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 522.3 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2019-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 276.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 377.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 18.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 211.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 375.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 590 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót - zmieniony (PDF, 179.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 365.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 490.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 582.4 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2019-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 277.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 13.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 700.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 717.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 346.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 390.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 289.3 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2019-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-21 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 351.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 425.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 53 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 251.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 376.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 537.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • Przekroje konstrukcyjne - zmienione (PDF, 397.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 500.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 666.6 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2019-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 352.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 624.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 82.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 386.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 257.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 438.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 295 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji