ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.400.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 114.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 286.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Inne dokumenty (ZIP, 499.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 261.8 KiB)
 • Uchwała nr XLIV/322/22 (PDF, 9.4 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ - 14.11.2022 (PDF, 287.5 KiB)
 • Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa (PDF, 9.4 MiB)
 • Uchwała Nr 3.j./282/2022 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szydłowiec (PDF, 83.1 KiB)
 • Uchwała nr XLIV/323/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2022 (ZIP, 2.4 MiB)
 • Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. (PDF, 328.3 KiB)
 • Formularz dotyczący finansowania i zabezpieczeń (PDF, 2 MiB)
 • Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy (PDF, 61.7 KiB)
 • Informacja o zmianie SWZ (PDF, 282.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43.7 KiB)
 • Zmieniona SWZ (PDF, 440.9 KiB)
 • Zmieniony Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz cenowy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 334.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 245.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 399.5 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2022-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 426.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 454.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (DOCX, 141.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 311.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 410.8 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2022-09-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wschodniej 19 w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 123.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 282.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 33.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 21.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 21.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 99.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniPortalu (PDF, 83 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 130 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 131.2 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2022-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 422.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 441.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (DOCX, 141.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 314.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 384.8 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2022-08-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 137.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 303.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 174.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (ZIP, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 89 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 124.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.3 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2022-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wschodniej 19 w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 124 KiB)
 • SWZ (PDF, 282.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 24.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 99.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniPortalu (PDF, 82.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 131.2 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2022-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 750 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 24.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 21.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 21.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 516.6 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Projekt techniczny (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 82.9 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 276 KiB)
 • Załącznik Nr 12 – Identyfikator postępowania (PDF, 749.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 136.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 146.6 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2022-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.3 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 426.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 456.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (PDF, 754.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 317.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 164.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 190.1 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2022-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 455.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 638.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (PDF, 754.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 763.9 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 288.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 233.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 223.1 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2022-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu kamieniołomu „PODKOWIŃSKI” w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 129.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 409.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz usług (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt koncepcyjny (ZIP, 52.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Koncepcja instalacji Via Ferraty oraz Tyrolki na ścianie skalnej kamieniołomu (ZIP, 14.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Wypis z planu miejscowego (ZIP, 9.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 262.9 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 750.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 192.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 227.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji