ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2023-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 146 KiB)
 • SWZ (PDF, 449.4 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (DOCX, 64.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF, 264.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 516.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 36.2 KiB)
 • Zmieniona SWZ (PDF, 453.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 300 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 3 (PDF, 705.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia - ZMIENIONY (PDF, 515.3 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy - ZMIENIONY (DOCX, 64.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - 28.02.2023 (PDF, 479.2 KiB)
 • SWZ - 28.02.2023 (DOCX, 139.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia - 28.02.2023 (PDF, 515.8 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 182.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 238.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 276.6 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2023-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 106.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 819.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 22.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 615.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 573.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 582.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 134.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 474 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2022-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca i obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 542.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 30.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 27.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz usług (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 311.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 150.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 160.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 416.2 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2022-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110 KiB)
 • SWZ (PDF, 804.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (RTF, 99.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (XLS, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (RTF, 139.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (RTF, 95.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca w postępowaniu (RTF, 137.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (RTF, 137.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 343.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania (PDF, 700.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (PDF, 340.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - projekt umowy - ZMIENIONY w dniu 19.12.2022 (PDF, 394.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia 20.12.2022 (PDF, 293.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - projekt umowy - ZMIENIONY w dniu 20.12.2022 (PDF, 394 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinanowanie zamówienia (PDF, 444.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 195.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 158.5 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2022-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 627.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 758.8 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (XLSX, 57.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 910.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 897.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 895.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 688.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.9 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 627.9 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 402.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 512.1 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 290.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 131 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 193.8 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2022-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 146.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 443 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 206.3 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (DOCX, 62.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 199 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw (PDF, 220.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (PDF, 268.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 200.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji (PDF, 183.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 804.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 12.12.2022 (PDF, 88.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 19.12.2022 (PDF, 184.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 21.12.2022 (PDF, 209.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 34.2 KiB)
 • Zmieniona SWZ (PDF, 443.1 KiB)
 • Zmieniony wzór umowy (PDF, 268.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 191.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 150.4 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2022-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 433.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 12.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 615.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 536.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 749.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 362.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 19.12.2022 (PDF, 428.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 361.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 337.3 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2022-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu wraz z punktem obsługi kamperów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 111.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 424.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 71.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 253.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 446.3 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 747.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 317.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 250.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 224 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 627.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 759.1 KiB)
 • Załącznik nr 1A - Formularz cenowy (XLSX, 57.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 910.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 897.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 895.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (DOC, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 688.8 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 153.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382.6 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2022-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu wraz z punktem obsługi kamperów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 131.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 428.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 71.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 253.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 461.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 746.5 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 314 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji