ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2022-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu kamieniołomu „PODKOWIŃSKI” w Szydłowcu”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 409.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz usług (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt koncepcyjny (ZIP, 52.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Koncepcja Via Ferraty i Tyrolki (ZIP, 14.5 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Wypis z planu miejscowego (ZIP, 9.6 MiB)
 • Załącznik Nr 11 – Projekt umowy (PDF, 262.9 KiB)
 • Załącznik Nr 12 – Identyfikator postępowania (PDF, 750.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 114 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 147 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 189.6 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2022-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj".
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 459.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Program funkcjonalno – użytkowy (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Projekt umowy (PDF, 638.1 KiB)
 • Załącznik Nr 10 – Identyfikator postępowania (PDF, 755.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 119 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 313.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 383.6 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2022-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 135.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 459.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 638.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 141 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 121.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 386.4 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2022-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 143.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 627.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOCX, 910.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 A - Formularz cenowy (XLSX, 57.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 908.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 895.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 893.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 143.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 674.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 160.3 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2022-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec, na działce nr ewid. gruntu 346, 415
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 431.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 25.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 25 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt Umowy (PDF, 531.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Identyfikator postępowania (PDF, 749.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 315.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 166.3 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2022-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 133.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 274.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 29.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 337.2 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 204.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 310.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 235.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 163.5 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2022-04-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Szydłowieckiego w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 132.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 31.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 457.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 758.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 285.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 188.1 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2022-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 134.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 452.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 639.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 128.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 (PDF, 130.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 287.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 123.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382.8 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 137 KiB)
 • SIWZ (PDF, 642.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 648.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 308.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 214.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 132.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 225.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 382.5 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2022-02-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 111.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 421.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 48.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 144.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 66.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 197.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 459.7 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 237.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 399.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 277 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji