ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 281
Data ogłoszenia
2014-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 103.8 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 236.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 159.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 208.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 193 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 140.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 172 KiB)
 • Informacja o zakończeniu negocjacji (PDF, 300.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 418.1 KiB)
Lp 282
Data ogłoszenia
2014-01-21
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oleju napędowego letniego i zimowego dla pojazdów Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 76.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 312.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 431.1 KiB)
Lp 283
Data ogłoszenia
2013-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego zimowego i letniego w ilości 30 000 litrów rocznie wg zapotrzebowania zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 83.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 155.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 86.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 136.3 KiB)
Lp 284
Data ogłoszenia
2013-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2013-11-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 147.9 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 232.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 174 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 217.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 192.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 146 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 177.2 KiB)
 • Informacja o odwołaniu postępowania (PDF, 149 KiB)
Lp 285
Data ogłoszenia
2013-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAKUP I DOSTAWA 100 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCIACH MAJDÓW, SADEK, WYSOKA GMINA SZYDŁOWIEC W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 87.7 KiB)
 • SIWA (DOC, 220.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.9 KiB)
Lp 286
Data ogłoszenia
2013-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Dworskiej, Kwiatowej i Zielonej w Szydłowcu - Etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 79.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 253.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 25 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 10 (PDF, 6 MiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 83.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 297 KiB)
 • Załącznik nr 13 (DOC, 73 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 81.5 KiB)
Lp 287
Data ogłoszenia
2013-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowcu w ramach projektu Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności Infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet V Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu Działanie 5.2 Rewitalizacja Miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 89.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 323.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 22 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 74.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 277 KiB)
Lp 288
Data ogłoszenia
2013-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 152.1 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 234.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 174 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 218.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 203.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 146 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 177.2 KiB)
 • Informacja o odwołaniu postępowania (PDF, 318.9 KiB)
Lp 289
Data ogłoszenia
2013-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-29 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec, organizacja i prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 140.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 188.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 23 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 123.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 107.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 97.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 337.4 KiB)
Lp 290
Data ogłoszenia
2013-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYDŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA 02.09.2013 ROKU DO DNIA 30.06.2014 ROKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 96.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 258.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 64.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji