ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 271
Data ogłoszenia
2014-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy Szydłowiec w sezonach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 143 KiB)
 • SIWZ (PDF, 348.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 37.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 58.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 159.6 KiB)
Lp 272
Data ogłoszenia
2014-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup mebli do budynku zamku w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 138.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 352.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy (DOC, 25 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wzór umowy na realizację (PDF, 210.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia - cz. I (PDF, 406.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia - cz. II (PDF, 110.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia - cz. III (PDF, 138.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 392.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia (PDF, 647.3 KiB)
Lp 273
Data ogłoszenia
2014-10-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór banku do bankowej obsługi budżetu gminy Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 75.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 174.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oferta przetargowa (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz usług zrealizowanych w latach 2011 – 2013 (DOC, 55 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie - I (PDF, 70.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie - II (PDF, 117.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 419.5 KiB)
Lp 274
Data ogłoszenia
2014-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAKUP I DOSTAWĘ 100 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCIACH MAJDÓW, SADEK, WYSOKA GMINA SZYDŁOWIEC W SEZONIE GRZEWCZYM 2014/2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 134.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 327.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 536.7 KiB)
Lp 275
Data ogłoszenia
2014-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-09-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup wyposażenia do budynku zamku w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 86.5 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 305 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 94.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (PDF, 68.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy (PDF, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw (PDF, 69.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Lista podmiotów kapitałowych (PDF, 35.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (PDF, 35 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (PDF, 71.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wzór umowy na realizację (PDF, 166.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 613.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 451.9 KiB)
Lp 276
Data ogłoszenia
2014-07-23
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Lipowej i Podzamcze w Szydłowcu - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Podzamcze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 196.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 74.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie art. 22 (PDF, 68.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie art. 24 (PDF, 70.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wykaz robót (PDF, 70 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz osób (PDF, 109.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o osobach... (PDF, 58.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Lista grupy kapitałowej (PDF, 35.4 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Grupa kapitałowa (PDF, 35 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Zobowiązanie (PDF, 71.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Projekt (ZIP, 7.8 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 498.1 KiB)
 • Załącznik Nr 12 - STWiOR (PDF, 11.2 MiB)
 • Załącznik Nr 13 - Projekt umowy (PDF, 119.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 136.2 KiB)
Lp 277
Data ogłoszenia
2014-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec, oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 160.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (PDF, 93.6 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 65.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych usług (PDF, 77.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wkaz sprzetu i oświadczenie w sprawie bazy (PDF, 80.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (PDF, 67.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - umowa (projekt) (PDF, 137.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 124.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Wyciąg z rocznego sprawozdania Burmistrza Szydłowca (PDF, 101.6 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr 154/XXIII/12 (PDF, 76.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 152.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 66.6 KiB)
Lp 278
Data ogłoszenia
2014-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie oświetlenia wyspy zamkowej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 78.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 266 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 72.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 68.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 70.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 109.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 58.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 35 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 72 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 26.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 13 (PDF, 184.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 584.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 597 KiB)
Lp 279
Data ogłoszenia
2014-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Lipowej i Podzamcze w Szydłowcu - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Podzamcze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 96.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 200.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 74.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 68.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 70 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 109.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 58.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 35.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 35 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 71.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 8.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 (ZIP, 91.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 11.2 MiB)
 • Załącznik nr 13 (PDF, 119.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 78.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.5 KiB)
Lp 280
Data ogłoszenia
2014-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 104.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 233 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 (XLS, 27 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 114.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 54.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 434 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji