ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 261
Data ogłoszenia
2015-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Podzamcze, Dworska, Lipowa w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 88.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 209.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 100.4 KiB)
 • Załącznik nr 12 - ST (PDF, 11.2 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację (PDF, 124.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 452.7 KiB)
Lp 262
Data ogłoszenia
2015-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie Nr 1 - budowa chodnika w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Ciechostowice oraz Zadanie Nr 2 - budowa chodnika w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 91.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 208.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice, przedmiar robót i STWiORB (ZIP, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w miejscowości Łazy, przedmiar robót i STWiORB (ZIP, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Wzór umowy na realizację (PDF, 116.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 424 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 341.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Wzór umowy na realizację - zmieniona (PDF, 119.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 701.2 KiB)
Lp 263
Data ogłoszenia
2015-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-01 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kwiatowej i Zielonej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 88 KiB)
 • SIWZ (PDF, 208.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (PDF, 7.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 86.1 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna (PDF, 301 KiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację (PDF, 116.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 297.6 KiB)
 • 	Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację - zmieniony (PDF, 119.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 664.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 654.8 KiB)
Lp 264
Data ogłoszenia
2015-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-01 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Małej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 88.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 204.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (ZIP, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 291.7 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację (PDF, 121.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 747.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 295.1 KiB)
 • 	Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację - zmieniony (PDF, 119.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 686.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 658.2 KiB)
Lp 265
Data ogłoszenia
2015-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowa, Spacerowa, Żeromskiego, Mickiewicza i Kochanowskiego w Szydłowcu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 86.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (ZIP, 11.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna (PDF, 91 KiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację (PDF, 121.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 260.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 304.1 KiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację - zmieniony (PDF, 121.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 830.5 KiB)
Lp 266
Data ogłoszenia
2015-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa odcinka drogi gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem - Szydłówek II.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 88.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 206.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 25 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 23 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 25 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 18 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (ZIP, 340.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 63 KiB)
 • Załącznik nr 12 - SST (PDF, 113.8 KiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację (PDF, 125.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 85.4 KiB)
Lp 267
Data ogłoszenia
2015-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup systemu multimedialnego do budynku zamku w Szydłowcu w ramach projektu Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet V Wzmacnianie Roli Miast w Rozwoju Regionu Działanie 5.2 Rewitalizacja Miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 81.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 332.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wzór umowy na realizację (PDF, 203.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 219.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 460.4 KiB)
Lp 268
Data ogłoszenia
2015-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3.9 MiB)
 • Opis postępowania (PDF, 242.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz pomieszczeń (JPG, 188.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wniosek o zawarcie umowy koncesji wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 177 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Umowa o koncesji - wzór (PDF, 223 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Regulamin postępowania o udzielenie koncesji na usługi (PDF, 204.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zaproszenie do negocjacji (DOC, 172.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wyposażenia (PDF, 159.8 KiB)
 • Informacja o odwołaniu postępowania (PDF, 138.6 KiB)
Lp 269
Data ogłoszenia
2015-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 106.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 267.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (XLS, 37 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1‐4 ustawy Pzp (DOC, 162.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (DOC, 171 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 154 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 113.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 208.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - zmieniony (XLS, 31 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ - 20.03.2015 (PDF, 89.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - zmieniony 20.03.2015 (XLS, 31.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 663.6 KiB)
Lp 270
Data ogłoszenia
2015-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szydłowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 98.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 300.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 155.3 KiB)
 • Załącznik nr 1a (PDF, 288.9 KiB)
 • Załącznik nr 1b (PDF, 139.8 KiB)
 • Załącznik nr 1c (PDF, 142.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 325 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 157 KiB)
 • Załącznik nr 3a (DOC, 165 KiB)
 • Załącznik nr 3b (DOC, 153.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 189.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 163.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 202.2 KiB)
 • Załącznik nr 6a (PDF, 199.3 KiB)
 • Załącznik nr 6b (PDF, 187.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 496.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 139.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 435 KiB)
 • Załącznik nr 1a (PDF, 495.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 366.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 297 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania: część I zamówienia (PDF, 548.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania: część II zamówienia (PDF, 567.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania: część III zamówienia (PDF, 500.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji