ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 251
Data ogłoszenia
2015-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ulicy Kamiennej w Szydłowcu - przebudowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 88.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 209 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Opis techniczny do zgłoszenia robót (PDF, 76.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 91.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Wzór umowy na realizację (PDF, 136.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 594.6 KiB)
Lp 252
Data ogłoszenia
2015-09-15
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 326.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Wyciąg z dokumentacji projektowej (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Wzór umowy na realizację (PDF, 197.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 154.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 101.2 KiB)
Lp 253
Data ogłoszenia
2015-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAKUP I DOSTAWA 100 000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCIACH MAJDÓW, SADEK, WYSOKA GMINA SZYDŁOWIEC W SEZONIE GRZEWCZYM 2015/2016.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 166.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 227.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 2 ‐ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy (DOC, 26.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 ‐ Wzór umowy (PDF, 144.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 859.6 KiB)
Lp 254
Data ogłoszenia
2015-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 244.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Wyciąg z dokumentacji projektowej (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Wzór umowy na realizację (PDF, 118.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 33.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 141.8 KiB)
Lp 255
Data ogłoszenia
2015-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami na II piętrze w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.1 MiB)
 • Opis postępowania (PDF, 221.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz pomieszczeń (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Wniosek o zawarcie umowy koncesji wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 146.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Umowa o koncesji - wzór (PDF, 205.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Regulamin postępowania o udzielenie koncesji na usługi (PDF, 187.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zaproszenie do negocjacji (PDF, 132.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz pomieszczeń (PDF, 119.3 KiB)
 • Informacja o odwołaniu postępowania (PDF, 145 KiB)
Lp 256
Data ogłoszenia
2015-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i rozbudowa remizy OSP wraz z utworzeniem świetlicy wiejskiej w Majdowie - I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 91.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 211.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (ZIP, 23.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (ZIP, 553.4 KiB)
 • Załącznik nr 12 - ST (ZIP, 18.8 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację (PDF, 121.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 259.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 67.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 471.6 KiB)
Lp 257
Data ogłoszenia
2015-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa, przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 225 w Szydłowcu na działce o numerze ewidencyjnym 970/2 w celu utworzenia żłobka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 93.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 216.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (ZIP, 8.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (ZIP, 272.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 - ST (ZIP, 239.1 KiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację (PDF, 123.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 673.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 326.2 KiB)
Lp 258
Data ogłoszenia
2015-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie operatora zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. "Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4 MiB)
 • Opis postępowania (PDF, 220.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz pomieszczeń (JPG, 188.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wniosek o zawarcie umowy koncesji wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (ODT, 176.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Umowa o koncesji - wzór (PDF, 196.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Regulamin postępowania o udzielenie koncesji na usługi (PDF, 185.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zaproszenie do negocjacji (DOC, 172.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wyposażenia (PDF, 141.1 KiB)
 • Informacja o zakończeniu negocjacji (PDF, 310.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 113.6 KiB)
Lp 259
Data ogłoszenia
2015-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 87.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 212.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (ZIP, 18.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (ZIP, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 - ST (ZIP, 677.3 KiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację (PDF, 134.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1.4 MiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 27 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF, 153.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 765.4 KiB)
Lp 260
Data ogłoszenia
2015-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Podzamcze, Dworska, Lipowa w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 88.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 209.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 100.4 KiB)
 • Załącznik nr 12 - ST (PDF, 11.2 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzór umowy na realizację (PDF, 124.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 452.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji