ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 131
Data ogłoszenia
2020-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja, przebudowa Kina Górnik w Szydłowcu w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 415.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 448.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 68.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 24.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 372.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 293.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 562.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 503.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 588.7 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2020-01-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja, przebudowa Kina Górnik w Szydłowcu w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 372.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 447.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 58.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 44.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 981.8 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 373.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 292.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 346.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 590.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 346.7 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2019-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-28 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 750 000,00 zł na częściowe sfinansowanie planowanego w roku 2019 deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 568.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 662.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 32 KiB)
 • Opinia RIO (PDF, 727.4 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 314.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 523.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 427.1 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2019-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-26 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja, przebudowa Kina Górnik w Szydłowcu w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 372.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 447.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 44.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 393.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 636.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 423.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 418.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 302.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy - zmieniony (PDF, 393.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 754.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 331.2 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2019-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 412.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 652.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 59.3 KiB)
 • Załącnzik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 52.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 53.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej (DOCX, 51.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór wykazu dostaw (DOCX, 53.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób (DOCX, 51.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 736.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - PFU (PDF, 719.2 KiB)
 • Informacja o zmianie załącznika nr 7 (PDF, 756.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy - zmieniony (PDF, 735.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 324.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 288.5 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 297.2 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2019-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia w budynku zaplecza sportowego MKS „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 272.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 356.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 246.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 329.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 423.3 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu – etap III w km 0+543,55 do km 1+364,05
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 351.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób skierowniych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 19.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Projekt umowy (PDF, 350.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 676.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 342.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 489.8 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa amfiteatru nad Zalewem w Szydłowcu – I etap budowa widowni.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 350.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 425.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób skierowniych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 38.4 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 314.7 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ZIP, 10.5 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 350.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 291.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 552.1 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-31 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec” stosownie do podjętej Uchwały Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2019r
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 402.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 266.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF, 166.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz usług (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (DOCX, 10.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu (PDF, 461 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 408.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 612.3 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2019-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 – dł. 914,98 mb
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 352.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 415.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 56 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 351.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznikido odpowiedzi (ZIP, 4.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 212.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 454 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 580.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji