ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 111
Data ogłoszenia
2018-01-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 285.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 495.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany, przedmiar robót (ZIP, 56 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 9.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 297.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 852.5 KiB)
 • Przedmiar robót - komin (PDF, 274.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 360.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 380.1 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2018-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbiórka budynku oświaty, budowa podestu drewnianego nad zalewem w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 353.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 26.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót (ZIP, 749.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 301.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 258.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 294.4 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2017-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-11 13:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie gminy Szydłowiec w 2018 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 81 KiB)
 • SIWZ (PDF, 328.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 53 KiB)
 • Załacznik nr 4 - Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 11.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF, 105.1 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie SIWZ (PDF, 239.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - zmieniony (DOCX, 16.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 394.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 419.2 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2017-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu gmina Szydłowiec - zadanie: Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu w pasie drogowym ul. Wymysłów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 365.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 501.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 5.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 51.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 349.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Operat Wodno Prawny na wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzenie wód do ziemi w ul. Wymysłów w Szydłowcu (ZIP, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Projekt Stałej Organizacji Ruchu (ZIP, 2.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 330.7 KiB)
 • Rysunek konstrukcyjny osadnika (PDF, 404 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 429.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 457.4 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2017-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 362.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 20.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 311.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 154.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 327 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 716.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 339 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 418.2 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2017-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec - zadanie: wykonanie wymiany opraw oświetleniowych dla wybranych obwodów na terenie miasta Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 357.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 444.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 49 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wyciąg z dokumentacji projektowej (ZIP, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, kosztorys (PDF, 115.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 293.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 110.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 180 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 346.6 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2017-09-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż dźwigu osobowego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 279.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 378.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (PDF, 13.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (PDF, 830.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 343.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 337.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 249.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 171.9 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2017-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa stadionu MKS „Szydłowianka” przy ulicy Targowej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 291.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 393.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 90.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 14 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 303.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 858.8 KiB)
 • Przedmiary robót w wersji ath (ZIP, 64.9 KiB)
 • Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 354.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 534.5 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2017-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 287.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 397.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany, przedmiar robót (ZIP, 49.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 300.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 294.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 296.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 361.7 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2017-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 285 KiB)
 • SIWZ (PDF, 401.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 12.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 308.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 236.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 309.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji