ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2018-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-17 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont podłogi w sali sportowej budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 349.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 603 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt techniczny (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 630.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 307.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 415.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 468.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 551.2 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2018-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 373 w miejscowości Długosz gmina Szydłowiec
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 274.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 367.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne (ZIP, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 296 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 312.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 392.7 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2018-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec na odcinku od km 0+007,65 do km 0+350
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 352 KiB)
 • SIWZ (PDF, 369.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 461.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 308 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 312.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 388.3 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2018-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule "ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ" pn. Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 282.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 703.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 21.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 310.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 368.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 322.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.1 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2018-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" pn. Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 363.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 734.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 13.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 312.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 369.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 343.9 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2018-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Parkowej w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 538.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 510.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 19.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 387.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 326.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 392.8 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2018-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 537.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 372.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 13.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 308 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 244.7 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2018-02-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
“Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych dla zamówienia w formule “ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” pn. Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szydłowcu “Mali Odkrywcy” z oddziałami integracyjnymi o oddział żłobkowy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 311.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 752.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 9.5 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 311.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 452.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 442 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2018-02-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 355.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 374.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (ZIP, 19.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót, specyfikacja techniczna, audyt energetyczny (ZIP, 22.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt umowy (PDF, 297 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 274 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 393 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 413.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 577.8 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2018-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbiórka budynku oświaty, budowa podestu drewnianego nad zalewem w Szydłowcu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 277.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 26.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiary robót (ZIP, 781 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 301 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 616.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 294.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 349.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji