ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2016-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi w Woli Korzeniowej w kierunku Huty Szkła
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 166.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 392.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (ZIP, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 27.9 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Projekt umowy (PDF, 302.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 231.3 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2016-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-06-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barak, Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 97 KiB)
 • SIWZ (PDF, 398.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Odbitka z mapy zasadniczej (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy na realizację (PDF, 258.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 618.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 293.6 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2016-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Przedszkola przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 90.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 196.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17 KiB)
 • Załączniik nr 8 - Odbitka z mapy zasadniczej (PDF, 722.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Wzór umowy na realizację (PDF, 100.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 327.6 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 25 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 324.5 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2016-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2016-02-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami na II piętrze w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 62.1 KiB)
 • Opis postępowania (PDF, 220 KiB)
 • Załacznik nr 1 a) - II piętro (JPG, 746.9 KiB)
 • Załacznik nr 1 b) - Parter wysoki (JPG, 43.4 KiB)
 • Załacznik nr 1 c) - Wejście Parter (JPG, 913.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wniosek o zawarcie umowy koncesji wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 177 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Umowa koncesji (PDF, 206.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Regulamin udzielenia koncesji (PDF, 187.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zaproszenie do negocjacji (PDF, 132.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz pomieszczeń (PDF, 119.5 KiB)
 • Informacja o odwołaniu postępowania (PDF, 141.8 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2015-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 244.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 1 ustawy (DOC, 16.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOC, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Lista podmiotów kapitałowych (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (DOC, 21.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotów trzecich (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Wyciąg z dokumentacji projektowej (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Wzór umowy na realizację (PDF, 118.1 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 33.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 141.8 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2015-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami na II piętrze w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.1 MiB)
 • Opis postępowania (PDF, 221.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz pomieszczeń (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 - Wniosek o zawarcie umowy koncesji wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 146.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Umowa o koncesji - wzór (PDF, 205.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Regulamin postępowania o udzielenie koncesji na usługi (PDF, 187.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zaproszenie do negocjacji (PDF, 132.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz pomieszczeń (PDF, 119.3 KiB)
 • Informacja o odwołaniu postępowania (PDF, 145 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2015-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 3.9 MiB)
 • Opis postępowania (PDF, 242.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Wykaz pomieszczeń (JPG, 188.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wniosek o zawarcie umowy koncesji wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 177 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Umowa o koncesji - wzór (PDF, 223 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Regulamin postępowania o udzielenie koncesji na usługi (PDF, 204.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zaproszenie do negocjacji (DOC, 172.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wyposażenia (PDF, 159.8 KiB)
 • Informacja o odwołaniu postępowania (PDF, 138.6 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2014-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Lipowej i Podzamcze w Szydłowcu - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Podzamcze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 96.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 200.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 74.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 68.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 70 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 109.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 (PDF, 58.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 35.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 (PDF, 35 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 71.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 8.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 (ZIP, 91.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 11.2 MiB)
 • Załącznik nr 13 (PDF, 119.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 78.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji