ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeb. dr. gm. w m. Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak w ramach zadania pn. Przeb. dróg w m. Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dr. w m. Rybianka, Sadek Polanki w gminie Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 194.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 35 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 19.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (7Z, 34.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (7Z, 16.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (7Z, 174.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (7Z, 1.1 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 640.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 663.8 KiB)