ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-01-02
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 116.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 551.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. wykonania zamówienia (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Projekt umowy (PDF, 176.7 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 374.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.7 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 553.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt umowy po zmianach (PDF, 196.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 512.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 117.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 550.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. wykonania zamówienia (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Projekt umowy (PDF, 176.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 366.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 124.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 559.4 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składana na podstawie art. 125 (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Projekt budowlany (ZIP, 895.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 542 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 184.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - Projekt umowy (PDF, 289 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach. (PDF, 450.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 510.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-08-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 575.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (ZIP, 895.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 542 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 184.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 289 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 573.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 367.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury drogowej w ramach zadania: Remont ulic Reymonta i Staszica w Szydłowcu
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 149.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 592.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140.6 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (7Z, 21.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (7Z, 408.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (7Z, 2.6 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 334 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 331.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 760.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (7Z, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 380.8 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 554.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 452.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 425.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 118.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 794.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. (DOCX, 24.1 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. wykonania zamówienia (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt umowy (PDF, 514.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 600.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 565.3 KiB)
 • Załączniki do odpowiedzi (ZIP, 8.3 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 222.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 513.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD- Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 148.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 588.9 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 – Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 – Projekt umowy (PDF, 140.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 – Projekt budowlany (ZIP, 31.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 – STWiOR (PDF, 114.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót (PDF, 82.7 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 336.3 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnienia (PDF, 9 MiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 333.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 198.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 329.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 73.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 794.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 26.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany (7Z, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik Nr 10 – Projekt umowy (PDF, 554.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 221.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 460 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 425.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 588.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (PDF, 588.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) (DOCX, 11.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 140.4 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (ZIP, 31.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (PDF, 44.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 1015.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 333.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 338.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 329.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji