ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2024-07-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 865 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 135.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 25.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - PFU (ZIP, 762 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 656.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 459.9 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 656.2 KiB)
 • Odpowiedzi do SWZ (PDF, 409.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 401.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2024-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego Szydłowianka Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 117.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 547.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 51 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 25.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Projekt budowlany (7Z, 3 MiB)
 • Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót (7Z, 196.9 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (7Z, 299 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Projekt umowy (PDF, 268.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 409.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 382.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Wola Korzeniowa w Gminie Szydłowiec
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 102.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (DOC, 364.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) (DOC, 377.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Ukraina i Rosja) (DOCX, 78.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 – Projekt umowy (PDF, 455 KiB)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 72.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw (DOCX, 73 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Informacja o podmiocie wspólnym (DOCX, 72.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ) (DOCX, 73.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów. (DOCX, 56.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 620.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 586.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 405.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-04-24
Termin składania ofert / wniosków
2024-05-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 126.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 549.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOC, 54 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik Nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz robót (DOCX, 15.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 3.7 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Przedmiar robót (PDF, 327.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 – Projekt umowy (PDF, 285.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 453.8 KiB)