ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie terenu miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 422.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 26.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 4.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 285 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt umowy (PDF, 441.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania (DOCX, 141.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 314.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 137.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 303.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 34.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 12.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót (DOCX, 11.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Zobowiązanie (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 11.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt umowy (PDF, 174.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (ZIP, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - STWiOR (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 89 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 124.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 750 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 24.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 33.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz robót (DOCX, 21.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Wykaz osób (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (DOCX, 21.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (DOCX, 20.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 516.6 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Projekt techniczny (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 82.9 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 276 KiB)
 • Załącznik Nr 12 – Identyfikator postępowania (PDF, 749.6 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 126.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 136.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu kamieniołomu „PODKOWIŃSKI” w Szydłowcu
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 129.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 409.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz cenowy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 15.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz usług (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt koncepcyjny (ZIP, 52.7 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Koncepcja instalacji Via Ferraty oraz Tyrolki na ścianie skalnej kamieniołomu (ZIP, 14.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Wypis z planu miejscowego (ZIP, 9.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 262.9 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Identyfikator postępowania (PDF, 750.4 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 192.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 226.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 623.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (DOCX, 910 KiB)
 • Załącznik Nr 1A – Formularz cenowy (XLSX, 57.8 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału (DOCX, 908.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5. (DOCX, 895.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 – Wykaz osób (DOCX, 893.8 KiB)
 • Załącznik Nr 5 – Instrukcja korzystania z Platformy zakupowej (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie (DOC, 900 KiB)
 • Załącznik Nr 7 – Program funkcjonalno – użytkowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 – Projekt umowy (PDF, 680.6 KiB)
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 404.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.7 KiB)
 • SWZ po zmianach (PDF, 623.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SWZ (PDF, 400.3 KiB)
 • Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 316.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 229.5 KiB)